Інтервали та тризвуки.

Додано: 11 травня 2020
Предмет: Музичне мистецтво, 3 клас
12 запитань
Запитання 1

Які з перерахованих інтервалів можуть бути великими та малими?

варіанти відповідей

Прима

Терція

Квінта

Секста

Септима

Запитання 2

Який з інтервалів має тонову величину 4,5 тони?

варіанти відповідей

в.3

ч.4

ч.5

м.6

в.6

Запитання 3

Скільки тонів та півтонів входить у інтервал велика септима?

варіанти відповідей

2,5

3,5

4,5

5,5

Запитання 4

У який інтервал переходить при оберненні м.3?

варіанти відповідей

в.3

ч.5.

в.6

м.7

Запитання 5

Який це інтервал?

варіанти відповідей

в.3

ч.4

ч.5

м.6

Запитання 6

Як називається тризвук, що складається з м.3+в.3?

варіанти відповідей

Мажорний

Мінорний

Зменшений

Збільшений

Запитання 7

Як називається обернення тризвуку, що позначається цифрами 64?

варіанти відповідей

Секстакорд

Септакорд

Квартсекстакорд

Квінтсекстакорд

Запитання 8

З яких інтервалів складається мажорний квартсекстакорд?

варіанти відповідей

в.3 + м.3

ч.4 + м.3

ч.4 + в.3

м.3 + ч.4

в.3 + ч.4

м.3 + в.3

Запитання 9

В якій тональності тризвук ре-фа#-ля буде субдомінантовим тризвуком?

варіанти відповідей

Ля-мажор

Соль-мажор

Ля-мінор

Ре-мажор

Запитання 10

D53 у тональності до-мінор це:

варіанти відповідей

до - мі бемоль - соль

фа - ля бемоль - до

соль - сі бекар - ре

соль - сі бемоль - ре

Запитання 11

Визначте цей акорд:

варіанти відповідей

М53

В53

М64

В6

В64

М6

Запитання 12

Співзвуччя з 3-х чи більше звуків, які розтащовані (або можуть бути розташовані) по терціях називається...

варіанти відповідей

Інтервал

Акорд

Звукоряд

Тритон

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест