Історичні умови та провідні ідеї просвітництва

Додано: 5 вересня 2022
Предмет: Зарубіжна література, 9 клас
Тест виконано: 1156 разів
12 запитань
Запитання 1

Просвітництво - це ...

варіанти відповідей

це ідейний та інтелектуальний рух, що з’‎явився внаслідок боротьби буржуазії з феодалізмом та абсолютизмом і ґрунтувався на вірі в силу людського розуму та знань.

ідейний і художній напрям в європейській і американській культурі кінця XVIII століття - першої половини XIX століття, характеризується утвердженням самоцінності духовно-творчого життя особистості, зображенням сильних (найчастіше бунтарських) пристрастей і характерів, одухотвореною і цілющої природи.

стиль і напрям у мистецтві, які ставили метою правдиве відтворення дійсності в її типових рисах.

літературний і загальномистецький напрям, що зародився в Італії та Іспанії в середині XVI століття, поширився на інші європейські країни, де існував упродовж XVI-XVIII століть.

Запитання 2

Час і місце виникнення Просвітництва:

варіанти відповідей

кінець XVI - початок XVII ст.; Англія, Франція, Італія

кінець XVII - початок XVIII ст.; Англія, Франція, Німеччина, Італія

кінець XVIIІ - початок XIX ст.; Франція, Німеччина

кінець XVII - початок XVIII ст.; Німеччина

Запитання 3

Укажи причини виникнення Просвітництва:

варіанти відповідей

боротьба з феодалізмом

протистояння абсолютизму

боротьба з духівництвом

невідповідність епохи часові

Запитання 4

Познач художні напрями Просвітництва:

варіанти відповідей

бароко

класицизм

реалізм

сентименталізм

Запитання 5

Познач рядок, у якому перераховані видатні просвітителі епохи Просвітництва:

варіанти відповідей

Гюго, Жорж Санд, Байрон, Скотт

Вольтер, Ампер

Джон Локк, Монтеск'є, Гольбах, Руссо, Вольтер

Бальзак, Стендаль, Флобер, Золя, Меріме

Запитання 6

Знайди правильні твердження:

варіанти відповідей

Рококо - один із художніх напрямів епохи Просвітництва.

В Україні утвердилися три напрями ідеології Просвітництва.

Найчисленніша, позначена яскравими талантами група просвітителів сформувалася у Франції.

Однією з ознак Просвітництва була віра в людину, її розум і високе покликання.

Запитання 7

"Просвітництво - це вихід людини з неповнолітнього віку"

Хто автор афоризму?

варіанти відповідей

Ф. Шиллер

Ф. Бекон

Вольтер

І. Кант

Запитання 8

Діячі мистецтва епохи Просвітництва:

варіанти відповідей

мислителі

філософи

просвітителі

вчені

Запитання 9

Наукова праця, що вийшла у 35 томах в епоху Просвітництва?

варіанти відповідей

"Енциклопедія"

"Декларація незалежності"

"Декларація прав людини і громадянина"

Конституції

Запитання 10

Знайди правильні твердження:

варіанти відповідей

під час епохи Просвітництва особливо гостро та яскраво було показано універсальну повноту зображення духовного життя, цілісність у втіленні естетичних ідеалів суспільства;

рушійною силою історичного розвитку й умовою перемоги розуму просвітителі вважали поширення передових ідей, знань, політичної грамотності;

у добу Просвітництва рівень художнього сприйняття характеризувався інтимністю, ліризмом, гострою спостережливістю...

одним із завдань просвітників було припинення гуманістичних традицій доби Відродження

Запитання 11

Познач назви, що стосуються епохи Просвітницва в Україні:

варіанти відповідей

"Мандри Гулівера"

"Попівська академія"

"Енциклопедія, або Тлумачний словник наук, мистецтв і ремесел"

"Філософські речення"

Запитання 12

Укажи рядок із зарубіжними просвітителями:

варіанти відповідей

Яків Козельський, Григорій Полетика, Микола Мотоніс

Ісаак Ньютон, Блез Паскаль, Рене Декарт

Жан-Жак Руссо, Шарль Луї де Монтеск'є, Данієль Дефо

Християн Вольф, Ентоні Коллінз, Роберт Бернс

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест