Іструменти історичної науки (тематичне оцінювання 1)

Додано: 18 жовтня 2023
Предмет: Всесвітня історія, 6 клас
13 запитань
Запитання 1

Історія — це наука про...

варіанти відповідей

життя людей у минулому, про їхні заняття, думки та дії.

 пригоди сучасних людей

сьогоднішнє життя людей

Запитання 2

Вчені, які досліджують минуле на основі речових історичних джерел...

варіанти відповідей

антропологи

 етнографи

археологи

Запитання 3

Яка історична дисципліна вивчає монети?

варіанти відповідей

Етнографія

Нумізматика

Хронологія

Геральдика

Запитання 4

Оберіть лише писемні історичні джерела

варіанти відповідей

Літописи

Грамоти

Легенди

Казки

Художні твори

Фотографії

Запитання 5

Одяг, зброя, пам’ятки мистецтва, рештки людини - це...

варіанти відповідей

Візуальні історичні джерела

Лінгвістичні  історичні джерела

Етнографічні історичні джерела

Речові історичні джерела

Запитання 6

"Батьком історії" вважають вченого....

варіанти відповідей

 Сократа

 Платона

 Геродота

Запитання 7

Наука, що досліджує народ

варіанти відповідей

Топономіка

Сфрагістика

Геральдика

Етнографія

Запитання 8

Як називається умовний поділ історії людства на певні хронологічні періоди?

варіанти відповідей
Періодизація історії
Антропологічна періодизація
Археологічна періодизація
Історична періодизація
Запитання 9

Що вважається точкою початку відліку часу за григоріанським календарем?

варіанти відповідей
Рух Сонця на небосхилі
Народження Ісуса Христа
Олімпійські ігри
Заснування Рима
Запитання 10

Зібрані археологами речові джерела зберігаються в

варіанти відповідей

В навчальних закладах

В кабінеті історії

В архівах

В музеях

Запитання 11

Вікентій Хвойка проводив розкопки біля села

варіанти відповідей

Трипілля

Майданецьке

Тальянка

Молодове

Запитання 12

Історичні події відбуваються:

варіанти відповідей

У просторі та фактах

У часі і просторі

У певній країні

Запитання 13

Якого вченого вважають "батьком" української історії?

варіанти відповідей

М. Грушевського

В. Хвойка

Нестора-літописця

 Д. Яворського

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест