IT-книга. Python. Урок 20 Вкладені цикли
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Оберіть код, що будує показане зображення.

а)
б)
в)
2.

Яким буде останнє надруковане значення у результаті виконання циклу?

for i in range ( 3, 10 , 3):

print(i)

а)

i = 6

б)

i = 3

в)

i = 9

г)

i = 12

д)

i = 10

3.

З допомогою якого скрипта можна створити таке зображення в середовищі Scratch?

а)
б)
в)
г)
4.

Яке призначення команди turtle.down()

а)

Опустити курсор

б)

Підняти курсор

в)

Поворот проти годинникової стрілки

г)

Поворот за годинниковою стрілкою

5.

Яке призначення команди turtle.left(45)

а)

Опустити курсор

б)

Підняти курсор

в)

Поворот проти годинникової стрілки

г)

Поворот за годинниковою стрілкою

6.

Яке призначення команди turtle.circle(100)

а)

Побудова кола

б)

Переміщення вперед

в)

Переміщення назад

г)

Переміщення у задану точку

7.

Яке призначення команди turtle.goto(10,0)

а)

Побудова кола

б)

Переміщення вперед

в)

Переміщення назад

г)

Переміщення у задану точку

8.

Чи має програма вкладені цикли?

а)

так, має вкладені цикли

б)

ні, не має вкладені цикли

в)

програма взагалі циклів не має

9.

Чи має програма вкладені цикли?

а)

так, має вкладені цикли

б)

ні, не має вкладені цикли

в)

програма взагалі циклів не має

10.

Чи має програма вкладені цикли?

а)

так, має вкладені цикли

б)

ні, не має вкладені цикли

в)

програма взагалі циклів не має

11.

Скільки команд у тілі внутрішнього циклу?

а)

у програмі внутрішнього циклу немає

б)

1

в)

2

г)

3

д)

5

12.

Скільки команд у тілі внутрішнього циклу?

а)

у програмі внутрішнього циклу немає

б)

9

в)

7

г)

3

д)

4

Ключ до тесту

1. а (5 балів)
2. в (5 балів)
3. г (5 балів)
4. а (5 балів)
5. в (5 балів)
6. а (5 балів)
7. г (5 балів)
8. в (5 балів)
9. б (5 балів)
10. а (5 балів)
11. в (5 балів)
12. б (5 балів)