Календарно-обрядовий фольклор
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Слово «фольклор» з англійської мови перекладається як:

а)

народна пісня

б)

народна мудрість

в)

народна казка

2.

Поняття «автентичний» перекладається як:

а)

естетичний

б)

штучний

в)

справжній

3.

Календарно-обрядові пісні виникли у зв’язку з:

а)

землеробством

б)

мисливством

в)

збиральництвом

4.

Колядка – це пісня, яка виконується під час святкування:

а)

дня святого Миколая

б)

Нового року

в)

в ніч перед Різдвом

5.

11 страв з різдвяною кутею символізують:

а)

12 місяців

б)

12 тижнів

в)

12 апостолів

6.

Гаївки – це пісні, які співають:

а)

під час Великодніх свят

б)

пісні, які співають у гаю

в)

пісні, які виконуються під час «Зеленої» неділі.

7.

Купало це:

а)

бог весняного рівнодення

б)

бог зимового сонцестояння

в)

бог літнього сонцестояння

8.

Найголовніший символ свята Івана Купала це:

а)

небо

б)

вогонь

в)

птахи

9.

До якої пісні відноситься даний текст:

«Бо прийдуть до тебе три празники в гості»:

а)

«Щедрик»

б)

«Добрий вечір тобі, пане господарю»

в)

«Нова радість стала»

10.

До якого жанру відноситься текст даної народної пісні:

Кругом, женчики, кругом,

Понад зеленим лугом.

Женчики круженяють,

Пшениці дожинають

а)

жниварська

б)

петрівчана

в)

купальська

11.

До якого жанру відноситься текст даної пісні:

Небо і Земля нині торжествують.

Ангели й люди весело празнують.

Христос родився, Бог воплотився,

Ангели співають, царіє витають.

а)

щедрівка

б)

колядка

в)

петрівчана

12.

До якого жанру відноситься текст даної пісні:

Да купався Іван, да й у воду впав.

Купала на Йвана.

Да купався Гриць, да й воду тиць.

Да купався Клим, да й у воду вплив.

а)

щедрівка

б)

петрівчана

в)

купальська

Ключ до тесту

1. б (1 балів)
2. в (1 балів)
3. а (1 балів)
4. в (1 балів)
5. в (1 балів)
6. а (1 балів)
7. в (1 балів)
8. б (1 балів)
9. б (1 балів)
10. а (1 балів)
11. б (1 балів)
12. в (1 балів)