Каскадні таблиці
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Задання color

а)

red

б)

#00FF00 

в)

Arial

г)

rgb(255, 0, 0) 

д)

12pt

2.

Задання font-size

а)

large

б)

150%

в)

12pt

г)

Arial

д)

xx-small

е)

x-small

є)

small

ж)

medium

3.

Задання font-weight

а)

700

б)

normal

в)

bold

г)

gold

4.

normal, italic, oblique - це...

а)

font-family

б)

font-style

в)

font-size

г)

color

5.

Способи додавання стилів

а)

Додати стиль в тег

б)

Описати стилі в практичній частині

в)

Описати стилі в технічній частині документу

г)

Створити спеціальну таблицю стилів в окремому документі 

6.

h1, h2 { font-family: "Arial" } 

а)

Теги з ідентифікаторами

б)

Надання стильового класу декільком тегам

в)

Опис стилів в окремому файлі

г)

Підключення стилів до основного документу

Ключ до тесту

1. а б г (3 балів)
2. а б в д е є ж (2 балів)
3. а б в (3 балів)
4. б (1 балів)
5. а в г (2 балів)
6. б (1 балів)