Київська держава у другій половині ХІ-першій половині ХІІІ

Додано: 11 лютого 2020
Предмет: Історія України, 7 клас
12 запитань
Запитання 1

Київський князь Володимир Всеволодович відомий під прізвиськом:

варіанти відповідей

Великий

Мудрий

Мономах

Окаянний

Запитання 2

Які сини Ярослава Мудрого після його смерті утворили тріумвірат?

варіанти відповідей

В'ячеслав, Володимир, Олег

Святополк, Ярослав, Мстислав

Ізяслав, Всеволод, Святослав

Роман, Данило, Василько

Запитання 3

У якому році відбувся Любецький з'їзд князів?

варіанти відповідей

1068р.

1072р.

1086р.

1097р.

Запитання 4

Суть роздробленості Русі-України полягала у:

варіанти відповідей

зміцненні самостійності удільних князівств

появі інституту загальноруських князівських з'їздів

відсутності механізму спадкоємності влади великого князя

занепаді віча- органу громадського та державного управління

Запитання 5

Із ким зійшлися в битві руські князі?

" Прийшли іноплемінники на Руську землю. А Ізяслав, і Святослав, і Всеволод вийшли супроти них на річку Альту. І коли настала ніч, рушили вони одні проти одних. За гріхи наші напустив бог на нас поганих, і побігли руські князі, і були переможені".

варіанти відповідей

хозарами

печенігами

монголами

половцями

Запитання 6

Що з зазначеного було однією з причин роздробленості Русі?

варіанти відповідей

зростання впливу на політику князів народного віча

розвиток і зростання вотчинного землеволодіння

монгольська навала і встановлення золотоординського панування

запровадження християнства як державної релігії

Запитання 7

Який князь заповідав своїм дітям жити за християнськими заповідями, любити свою землю, батьків, близьких, допомагати знедоленим, зберігати єдність і могутність Русі?

варіанти відповідей

Ярослав Осмомисл

Володимир Великий

Ярослав Мудрий

Володимир Мономах

Запитання 8

Що з названого належить до причин політичної роздробленості Русі?

варіанти відповідей

поширення язичницьких вірувань

встановлення вічових порядків

прагнення удільних князів до незалежності від Києва

встановлення влади Золотої Орди

Запитання 9

"Усіх походів було 83,а інших менших не пригадаю. Мирних договорів я уклав з половецькими князями без одного двадцять і при батькові і без батька..."- уривок джерела свідчить про діяльність...

варіанти відповідей

Володимира Мономаха

Ярослава Мудрого

Романа Мстиславовича

Ярослава Осмомисла

Запитання 10

В якому році була ухвалена "Правда Ярославичів"

варіанти відповідей

1054р.

1068р.

1072р.

1097р.

Запитання 11

Хто написав "Повчання дітям" ?

варіанти відповідей

Ярослав Мудрий

Святополк Ізяславович

Володимир Мономах

Мстислав Володимирович

Запитання 12

Літопис уперше вживає назву "Україна" стосовно Переяславщини у:

варіанти відповідей

1068р.

1072р.

1097р.

1187р.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест