Кислоти, естери, жири. 10 клас
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Виберіть модель молекули естеру

а)
б)
в)
г)
2.

Жири тваринного походження містять залишки від вищих ненасичених карбонових кислот

а)

Вірно

б)

Невірно

3.

Укажіть суму індексів в молекулі бутилбутаноату

а)

26

б)

20

в)

17

г)

28

4.

Виберіть формули одноосновних карбонових кислот

а)
б)
в)
г)
д)
е)
5.

Визначте масу 2 моль етанової кислоти

а)

15

б)

30

в)

60

г)

120

д)

92

6.

Хімічна реакція взаємодії карбонових кислот із спиртами називається

а)

естерифікація

б)

гідроліз

в)

омилення

г)

гідратація

д)

гідрування

7.

Складіть рівняння реакції взаємодії оцтової кислоти з натрій карбонатом. У відповіді укажіть суму коефіціентів

а)

6

б)

7

в)

8

г)

9

Ключ до тесту

1. а (1 балів)
2. б (1 балів)
3. а (3 балів)
4. б в е (3 балів)
5. г (2 балів)
6. а (1 балів)
7. б (1 балів)