Класифікація зір

Додано: 17 лютого
Предмет: Астрономія, 11 клас
10 запитань
Запитання 1

Зорі розділили на 7 спектральних класів, які позначили літерами латинської абетки: О, В, A, F, G, К, М

варіанти відповідей

за масою

за розміром

за температурою

за світністю

Запитання 2

До якого спектрального класу належить Сонце?

варіанти відповідей

до клаcу А

до класу В

до класу М

до класу G

Запитання 3

Які основні хімічні елементи у Всесвіті?

варіанти відповідей

Оксиген та Нітроген

Гідроген та Гелій

Карбон та Ферум

Карбон та Оксиген

Запитання 4

Що називають річним паралаксом зорі?

варіанти відповідей

кут, під яким було б видно від зорі велику піввісь земної орбіти (1 а. о.) в напрямку перпендикулярному до променя зору

кут, під яким було б видно із зорі радіус Соня в напрямку перпендикулярному до променя зору

кут, під яким було б видно із зорі радіус Землі в напрямку перпендикулярному до променя зору

кут, під яким було б видно із зорі радіус нашої Галактики в напрямку перпендикулярному до променя зору

Запитання 5

Що таке один парсек?

варіанти відповідей

відстань від Землі до Сонця

відстань що дорівнює 10 світловим рокам

відстань від Землі до центру нашої Галактики

відстань, для якої річний паралакс дорівнює одній кутовій секунді

Запитання 6

Що називають абсолютною зоряною величиною?

варіанти відповідей

видиму зоряну величину Сонця

зоряну величину, яку мала б зоря на стандартній відстані r0 = 10 пк

видиму зоряну величину Полярної зорі

зоряну величину, яку має зоря на відстані 1 світлового року

Запитання 7

Який закон для визначення радіуса зір використовують астрономи?

варіанти відповідей

закон Всесвітнього тяжіння

закон Бойля - Маріотта

закон радіоактивного розпаду

закон Стефана - Больцмана

Запитання 8

Який вигляд має діаграма Герцшпрунга–Рассела?

варіанти відповідей

вона має вигляд графіка, на якому по осі абсцис відзначають спектральний клас, або температуру зорі, а по осі ординат — світність зорі

вона має вигляд графіка, в ценрі якого знаходиться Сонце

вона має вигляд графіка, на якому по осі абсцис відзначають масу зорі, а по осі ординат — абсолютну зоряну величину

вона має вигляд прямої, на початку якої знаходиться зоря Сіріус

Запитання 9

Енергія, яку випромінює зоря визначається за формулою:

варіанти відповідей

E = mc2

Е = 4ΠR2σT4

M = m + 5 – 5lgr

L = 100,4(5 - M)

Запитання 10

Що яскравіше освітлює Землю: Сіріус (-1,5m ) чи всі зорі від 5m до 6m, яких на півсфері нічного неба біля 1600?

варіанти відповідей

зорі від 5m до 6m освітлюють землю у 2,5 рози яскравіше

зорі від 5m до 6m та зоря Сіріус освітлюють Землю однаково яскраво

зорі від 5m до 6m освітлюють землю у 100 розів яскравіше

зоря Сіріус освітлює Землю у 1,5 рази яскравіше

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест