Основні правила набору та редагування тексту
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Після введення нового символу курсор...

а)

Автоматично стає за цим символом

б)

Завжди переміщається в кінець тексту

в)

Залишається на попередньому місці

2.

Скільки разів можна вставити в текст один і той же фрагмент з буфера обміну?

а)

Один раз

б)

32 рази

в)

Скільки завгодно

3.

Як стерти порожній рядок?

а)

курсор на порожний рядок, натиснути Enter

б)

курсор на порожний рядок, натиснути Delete

в)

курсор на порожний рядок, натиснути Backspace

г)

курсор на порожний рядок, натиснути Shift

д)

курсор на порожній рядок, натиснути "пропуск"

4.

Відображення скритих символів форматування

а)
б)
в)
г)
д)
5.

При використанні лапок:

а)

їх виділяють пробілами

б)

пишуть злито із словом

в)

пишуть без пробілів

г)

після них ставлять пробіл

6.

У якому з перерахованих нижче речень правильно розставлені пропуски між словами та знаками пунктуації?

а)

Синиця на морі пустилася: вона хвалилася, що хоче море спалити.

б)

Синиця на морі пустилася : вона хвалилася ,що хоче море спалити.

в)

Синиця на морі пустилася:вона хвалилася, що хоче море спалити.

г)

Синиця на морі пустилася: вона хвалилася ,що хоче море спалити .

7.

Пробіл ставиться:

а)

після розділового знаку

б)

з двох сторін від розділового знаку

в)

перед розділовим знаком

г)

всі варіанти вірні

8.

За яким принципом розташовані на клавіатурі кириличні букви?

а)

В довільному порядку

б)

По алфавіту

в)

Найбільшої повторюваності

г)

Вірна відповідь відсутня

9.

Курсор – це...

а)

пристрій вводу текстової інформації;

б)

клавіша на клавіатурі;

в)

найменьший елемент відображення на екрані;

г)

мітка на екрані монітору, що вказує на позицію, у якій буде відображений текст, що вводиться з клавіатур.

10.

Після якого знака пунктуації не ставиться пропуск?

а)

Кома

б)

Крапка

в)

Знак питання

г)

Дужка, що відкривається

11.

Перед та після якого знаку пунктуації ставиться пропуск?

а)

Крапка

б)

 Знак питання

в)

Дефіс

г)

Тире

12.

Щоб розділити абзац на два потрібно встановити курсор в передбачуваний кінець першого абзацу та натиснути клавішу …

а)

BackSpace

б)

Ctrl

в)

Delete

г)

Enter

Ключ до тесту

1. а (1 балів)
2. в (1 балів)
3. б в (1 балів)
4. г (1 балів)
5. б (1 балів)
6. а (1 балів)
7. а (1 балів)
8. в (1 балів)
9. г (1 балів)
10. г (1 балів)
11. г (1 балів)
12. г (1 балів)