Клітина
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Хламідомонада має здатність до міксотрофного живлення. Вкажіть, яка органела бере участь у фотоавтотровному живленні?

а)

світлочутливе вічко

б)

скоротливі вакуолі

в)

хроматофор

г)

ядро

2.

Вкажіть, яка, за хімічним складом, клітинна стінка у грибів

а)

целюлозна

б)

хітинова

в)

муреїнова

г)

пектинова

3.

У бактерій клітинна стінка

а)

муреїнова

б)

целюлозна

в)

хітинова

г)

геміцелюлозна

4.

Виберіть, органелу, яка бере участь у внутрішньоклітинному диханні (окисненні)

а)
б)
в)
г)
5.

Рибосома пронумерована цифрою

а)

вісім

б)

один

в)

чотири

г)

сім

6.

Як називається органела, яка у вищих рослин бере участь в утворенні молекулярного кисню і вуглеводів

а)

мітохондрія

б)

хлоропласт

в)

ядро

г)

вакуоля

7.

Яка органела накопичує вітаміни, кислоти, воду, мінеральні речовини тощо

а)

вакуоля

б)

ядро

в)

рибосома

г)

клітинний центр

8.

У цій органелі синтезовані органічні речовини набувають складної форми (модифікуються). Вкажіть на малюнку, яка це оранела?

а)
б)
в)
г)
9.

Без цієї органели не може існувати жодна клітина, бо вона синтезує білки із амінокислот. Спробуйте впізнати, яка це органела?

а)
б)
в)
г)
10.

Зображена органела є у клітинах тварин і нижчих рослин. Вона допомагає чесно ділити кількість хромосом між дочірніми клітинами під час поділу. Виберіть назву зображеної органели.

а)

рибосоми

б)

цитоскелет

в)

клітинний центр

г)

ядро

11.

На малюнку зображений мітоз, тобто народження з однієї материнської двох дочірніх. Як називаються структури, які несуть генетичну інформацію про майбутній організм?

а)

рибосоми

б)

лізосоми

в)

хромосоми

г)

центросоми

12.

Яка органела забезпечує внутрішньоклітинне травлення і внутрішньоклітинний імунітет?

а)

лізосома

б)

центріоля

в)

рибосома

г)

ядро

Ключ до тесту

1. в (5 балів)
2. б (5 балів)
3. а (5 балів)
4. г (5 балів)
5. а (5 балів)
6. б (5 балів)
7. а (5 балів)
8. б (5 балів)
9. г (5 балів)
10. в (5 балів)
11. в (5 балів)
12. а (5 балів)