Клітинний цикл. Мітоз.
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Вкажіть назву непрямого поділу клітини за якого генетичний матеріал рівномірно розподіляється між дочірніми клітинами:

а)

бінарний поділ

б)

мітоз

в)

мейоз

г)

брунькування

2.

Назвіть процес поділу клітинного ядра:

а)

цитокінез

б)

реплікація

в)

каріокінез

г)

дуплікація

3.

Назвіть стадію мітозу в якій відбувається розподіл цитоплазми:

а)

каріокінез

б)

реплікація

в)

дуплікація

г)

цитокінез

4.

Назвіть процеси, які здійснююься в організмі за рахунок мітозу:

а)

ріст

б)

регенерація

в)

розвиток

г)

нестатеве розмноження

д)

обмін речовин

е)

статеве розмноження

5.

До фаз мітозу не належить:

а)

анафаза

б)

метафаза

в)

телофаза

г)

інтерфаза

д)

профаза

6.

Назвіть фазу мітозу зображену на малюнку:

а)

профаза

б)

анафаза

в)

метафаза

г)

телофаза

7.

Назвіть фазу мітозу зображену на малюнку

а)

телофаза

б)

метафаза

в)

анафаза

г)

профаза

8.

Метафазу мітозу зображено на малюнку:

а)
б)
в)
г)
9.

Вкажіть клітини, в яких не можна спостерігати жодну з фаз мітозу:

а)
б)
в)
г)
10.

Вкажіть правильну послідовність фаз мітозу:

а)

Анафаза, метафаза, профаза, телофаза

б)

Профаза, метафаза, анафаза, телофаза

в)

Метафаза, телофаза, анафаза, профаза

г)

Телофаза, анафаза, метафаза, профаза

11.

Вкажіть перелік процесів, що відбуваються під час стадії мітозу, позначеної літерою Г:

а)

хромосоми шикуються на екваторі, утворюючи метафазну пластинку

б)

ядерна оболонка і ядерце руйнуються, помітні окремі хромосоми, у цитоплазмі формується веретено поділу

в)

сестринські хроматиди відокремлюються одна від одної і просуваються до полюсів клітини

г)

утворюється 2 нових ядра, хроатин деконденсується, зникає веретено поділу

12.

Виберіть рядок, де перелічені процеси фази мітозу, позначеної літерою Б:

а)

утворюється 2 нових ядра, хроматин деконденсується, зникає веретено поділу

б)

сестринські хроматиди відокремлюються одна від одної і просуваються до полюсів клітини

в)

ядерна оболонка і ядерце руйнуються, помітні окремі хромосоми, у цитоплазмі утворюється веретено поділу

г)

хромосоми шикуються на екваторі, утворюючи метафазну пластинку

Ключ до тесту

1. б (1 балів)
2. в (1 балів)
3. г (1 балів)
4. а б г (3 балів)
5. г (1 балів)
6. б (1 балів)
7. а (1 балів)
8. в (1 балів)
9. б г (2 балів)
10. б (3 балів)
11. б (1 балів)
12. б (1 балів)