Підсумкове узагальнення теми: «Виникнення та становлення Русі-України»
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

1.Ім’я князя, який перший прийняв християнство:

  

а)

А Кий;

б)

 Б Олег; 

в)

В Аскольд ;

г)

     Г Ігор.

2.

2. У межиріччі Пруту та Дністра були розселені племена:

     

а)

А древлян;

б)

 Б полян; 

в)

  В сіверян;

г)

   Г тиверців.

3.

3. Перший похід князя Олега на Візантію відбувся:

а)

А 862 р.;

б)

Б 879 р.;

в)

В 882 р. ;

г)

Г 907 р.

4.

4. Князь,який відомий під іменем «Віщий»:

      

а)

А Дір; 

б)

 Б Аскольд; 

в)

В Олег;   

г)

 Г Святослав.

5.

5. Загибеллю Ігоря в 945 році закінчилося повстання:

 

а)

А уличів;

б)

Б в’ятичів;

в)

В древлян;

г)

 Г дулібів.

6.

6. «Матір’ю городів руських» назвали:

а)

А Новгород;

б)

В Київ; 

в)

 Б Іскоростень;

г)

Г Царгород.

7.

7. Про кого із зображених руських князів йдеться в тексті :

«..легко ходив у походи,багато воював. У походах не возив за собою ні возів,ні каганів. Не мав він і шатра,але спав постилаючи собі під голову пітник із сідлом. Такими ж були і всі інші його воїни"

а)

А Святослав;

б)

 Б Аскольд;

в)

 В Олег;

г)

Г Ігор.

8.

8. Інша назва варягів:

а)

А венеди;

б)

Б нормани;

в)

  В гуни;

г)

 Г угри.

9.

9. Князь, який прибив свій щит на воротах Константинополя:

а)

А Аскольд;

б)

Б Олег;

в)

В Ігор;

г)

Г Святослав.

10.

10. Збирання данини:

а)

А погост;

б)

Б полюддя;

в)

В капище;

г)

Г майдан.

11.

11. Рік повстання древлян проти князя Ігоря:

а)

А 860р.;

б)

Б 907р.;

в)

В 882р.;

г)

Г945р.

12.

12. Давня назва Чорного моря :

а)

А Руське;

б)

Б Еллінське;

в)

В Варязьке;

г)

Г Сурозьке.

Ключ до тесту

1. в (1 балів)
2. г (1 балів)
3. г (1 балів)
4. в (1 балів)
5. в (1 балів)
6. б (1 балів)
7. а (1 балів)
8. б (1 балів)
9. б (1 балів)
10. б (1 балів)
11. г (1 балів)
12. а (1 балів)