Коливальний контур. Формула Томсона. Варіант 2

Додано: 3 квітня 2020
Предмет:
Копія з тесту: Коливальний контур
Тест виконано: 48 разів
16 запитань
Запитання 1

Незгасаючі коливання заряду, напруги та сили струму, які спричинені ЕРС, що періодично змінюється, називаються:

варіанти відповідей

вільними електромагнітними коливаннями

вимушеними механічними коливаннями

вимушеними електромагнітними коливаннями

автоколиваннями

Запитання 2

Коливальний контур – це електричне коло, яке складається з:

варіанти відповідей

джерела струму та котушки

джерела струму та конденсатора

конденсатора замкненого на котушку індуктивності

послідовно з’єднаних конденсатора та котушки індуктивності

Запитання 3

Фізична величина,яка характеризує електромагнітні 

властивості котушки і є визначальною в процесі самоіндукції

варіанти відповідей

індуктивність

амплітуда

електроємність

частота

Запитання 4

Вчений, який довів формулу періоду електромагнітних коливань

варіанти відповідей

Кулон

Фарадей

Томсон

Вебер

Запитання 5

Як зміниться резонансна частота коливального контуру, якщо індуктивність котушки збільшити у 9 раз?

варіанти відповідей

збільшиться в 3 рази

збільшиться в 9 раз

зменшиться в 9 разів


зменшиться в 3 рази.

Запитання 6

Як зміниться частота вільних електромагнітних коливань у контурі якщо ємність конденсатора збільшити в 1,5 раза, а індуктивність котушки — в 6 разів?


варіанти відповідей

Зменшиться в 3 рази

Зменшиться у 2 рази


Збільшиться у 2 рази


Збільшиться в 9 разів


Запитання 7

У скільки разів зміниться резонансна частота коливального контуру, якщо ємність конденсатора зменшити у 9 раз?


варіанти відповідей

збільшиться в 3 рази

збільшиться в 9 раз

зменшиться в 3 рази

зменшиться в 9 разів

Запитання 8

Який вигляд має формула Томсона?

варіанти відповідей

2π√LC

2π∕√LC

√LC/2π

1/2π√LC

Запитання 9

Від чого залежить амплітуда коливаннь коливального контуру?

варіанти відповідей

від опору провідників у контурі

від величини ємності

від величини індуктивності

від опору провідників у контурі, від співвідношення між частотою змінного струму і власною частотою контуру

Запитання 10

Для чого служить коливальний контур?

варіанти відповідей

 Для отримання вільних електромагнітних коливань

 Для випрямлення змінного струму

Для зарядки конденсатора

Для отримання вимушених електромагнітних коливань

Запитання 11

Які величини періодично змінюються в коливальному контурі під час електромагнітних коливань?

варіанти відповідей

Сила струму

Напруга

Електричний заряд

Сила струму, напруга, електричний заряд

Запитання 12

Від чого залежить період вільних електромагнітних коливань, що виникають в ідеальному коливальному контурі?

варіанти відповідей

Від індуктивності котушки

 Від ємності конденсатора

Від опору контура

 Від індуктивності котушки та ємності конденсатора

Запитання 13

Заряд на пластинах конденсатора ідеального коливального контуру

змінюється за законом q = 10−5 cos(8π∙104 t). Чому дорівнює циклічна частота коливань?

варіанти відповідей

 10−5 1/с

8π 1/с

 8π∙104 1/с

 4π∙10-4 1/с

Запитання 14

Заряд на пластинах конденсатора ідеального коливального контуру

змінюється за законом q = 10−5 cos(8π∙104 t). Чому дорівнює частота коливань?

варіанти відповідей

10−5 1/с

4∙104 1/с

8π∙104 1/с

8 ∙101/с

Запитання 15

Заряд на пластинах конденсатора ідеального коливального контуру

змінюється за законом q = 10−5 cos(8π∙104 t). Чому дорівнює період коливань?

варіанти відповідей

1/4 ∙10-4 с

1/4 ∙104 с

1/8 ∙10-4 с

8 ∙104 с

Запитання 16

Заряд на пластинах конденсатора ідеального коливального контуру

змінюється за законом q = 10−5 cos(8π∙104 t). Чому дорівнює амплітуда коливань заряду?

варіанти відповідей

8π∙104 Кл

104 Кл

8π Кл

10−5 Кл

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест