Коло і круг
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Знайдіть діаметр кола, якщо R=5,6см

а)

2,8 см

б)

11,2 см

в)

7,4 см

2.

Знайдіть радіус кола, якщо його d=6см

а)

8 см

б)

3 см

в)

12 см

3.

Зображений на малюнку відрізок ОК є:

а)

хордою

б)

діаметром

в)

радіусом

г)

дотичною

4.

Діаметром кола є відрізок:

а)

AD

б)

BD

в)

OC

г)

CP

5.

Два кола, радіуси яких дорівнюють О1 М=8 см і О 2 М=5 см, мають зовнішній дотик. Тоді О1О2 =...

а)

13 см

б)

3 см

в)

6,5 см

6.

Пряма АВ – є дотичною до кола, радіус якого ОВ. ВОС=120°. Визначити АВС.

а)

60

б)

30

в)

90

г)

45

7.

Два кола, радіуси яких дорівнюють О1 М=10 см і О 2 М=4 см, мають внутрішній дотик. Тоді О1О2 =...

а)

7

б)

6

в)

14

г)

5

8.

Діаметр кола – це…

а)

два радіуса, які належать одній прямій;

б)

хорда, що проходить через центр кола ;

в)

пряма, що перетинає коло ;

Ключ до тесту

1. б (1 балів)
2. б (1 балів)
3. в (1 балів)
4. б (1 балів)
5. а (2 балів)
6. а (3 балів)
7. б (2 балів)
8. б (1 балів)