Коло і круг
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Радіус кола, це

а)

відрізок, що проходить через центр кола

б)

відрізок, що сполучає центр кола з любою точкою кола

в)

пряма,що проходить через центр кола

г)

відрізок, що сполучає любі дві точки кола

2.

Довжина кола С дорівнює

а)

2πrl

б)

πr

в)

2πr

г)

2πr2

3.

Площа круга S дорівнює

а)

2πr

б)

πr2

в)

πd2

г)

2πr2

4.

Довжина дуги l кола дорівнює

а)

(πr ∕ 1800)⋅ α

б)

(πd ∕ 1800) ⋅ α

в)

(πr ∕ 1800) ⋅ α

г)

πr ∕ (1800 ⋅ α)

5.

Знайти радіус кола, довжина якого дорівнює 4π см.

а)

4 ∕ π см

б)

3 ∕ π см

в)

2 ∕ π см

г)

π см

6.

Радіус кола дорівнює 10 см. Знайти довжину дуги, градусна міра якої дорівнює 900

а)

б)

в)

г)

Ключ до тесту

1. б (2 балів)
2. в (2 балів)
3. б (2 балів)
4. а (2 балів)
5. в (2 балів)
6. г (2 балів)