Комп'ютерна графіка (Види)
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Комп'ютерна графіка - це

а)

 особливості відображення інформації програмно-апаратними засобами

б)

розділ інформатики, який вивчає

методи і засоби створення та опрацювання графічних зо

бражень

із використанням комп’ютерних технологій.

в)

наука, що вивчає особливості створення й обробки зображень за допомогою програмно-апаратних засобів.

г)

незвичайні зображення які створено за допомогою комп'ютера

2.

Які види комп'ютерної графіки використовуються в даний час?

а)

растрова

б)

акварельна

в)

тривимірна

г)

масляна

д)

фрактальна

е)

векторна

є)

анімаційна

3.

До якої комп'ютерної графіки ви віднесете зображення, побудоване в текстовому процесорі MSOffice Word ?

а)

растрова

б)

векторна

в)

фрактальна

г)

тривимірна

д)

анімаційна

4.

До якої комп'ютерної графіки ви віднесете зображення,створене за допомогою цифрової камери?

а)

растрова

б)

векторна

в)

фрактальна

г)

тривимірна

д)

анімаційна

5.

У якому виді графіки побудова зображення базується на автоматичній генерації зображень шляхом математичних розрахунків, за принципом самоподібності

а)

растрова

б)

векторна

в)

фрактальна

г)

тривимірна

д)

анімаційна

6.

У якому виді графіки побудова зображення базується на математичному описі елементарних об’єктів — геометричних примітивів.

а)

растрова

б)

векторна

в)

фрактальна

г)

тривимірна

д)

анімаційна

7.

Який вид графіки оперує об’єктами у тривимірній системі координат, результом побудови є плоска картинка, проекція.

а)

растрова

б)

векторна

в)

фрактальна

г)

тривимірна

д)

анімаційна

8.

У якому виді графіки відбувається штучне відтворення руху шляхом послідовного відображення малюнків або кадрів з частотою, що забезпечує цілісне зорове сприйняття образів.

а)

растрова

б)

векторна

в)

фрактальна

г)

тривимірна

д)

анімаційна

9.

До якого виду графіки ви віднесете зображення

а)

растрова

б)

векторна

в)

фрактальна

г)

тривимірна

д)

анімаційна

10.

Які види графіки мають значні можливості для здійснення технічного креслення.

а)

растрова

б)

векторна

в)

фрактальна

г)

тривимірна

д)

анімаційна

11.

Який вид графіки використовується для створення абстрактних композицій, використовується у розважальних програмах, а також як тло листівок, слайдів та ін.

а)

растрова

б)

векторна

в)

фрактальна

г)

тривимірна

д)

анімаційна

12.

До якого виду графіки ви віднесете зображення

а)

растрова

б)

векторна

в)

фрактальна

г)

тривимірна

д)

анімаційна

Ключ до тесту

1. б (1 балів)
2. а в д е є (1 балів)
3. б (1 балів)
4. а (1 балів)
5. в (1 балів)
6. б (1 балів)
7. г (1 балів)
8. д (1 балів)
9. в (1 балів)
10. б г (1 балів)
11. в (1 балів)
12. а (1 балів)