Комп'ютерна графіка
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Види комп'ютерної графіки

а)

Растрова

б)

Хвиляста

в)

Векторна

г)

Проеторна

2.

Який вид графіки дає більш якісне зображення?

а)

Векторна

б)

Растрова

3.

Редактор для створення графіки

а)

Word

б)

pascal

в)

paint

4.

Програма для створення презентацій

а)

Word

б)

paint

в)

power point

5.

Які існують види графіки

а)

1D

б)

2D

в)

3D

г)

8D

Ключ до тесту

1. а в (5 балів)
2. б (5 балів)
3. в (5 балів)
4. в (5 балів)
5. б в (5 балів)