Комп'ютерна графіка (Моделі відображення кольору)
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Дайте визначення понятю колірна модель

а)

модель яка використовується для перетворення кольорів зображення у відтінки сірого 

б)

математична модель подання кольорів у вигляді послідовності чисел: колірних компонентів або колірних координат

в)

модель з використанням трьох основних кольорів 

г)

модель  яка використовується для перетворення чорно-білого зображення у кольорове 

2.

Яка колірна модель використовується для перегляду зображення на екрані монітора? 

а)

RGB 

б)

HSB 

в)

 Lab 

г)

CMYK

3.

Яка колірна модель використовується для повнокольорового друку?

а)

RGB 

б)

HSB 

в)

 Lab 

г)

CMYK

4.

Чистий зелений колір у мо делі RGB буде описано так:

а)

255 000 000

б)

000 255 000

в)

255 000 255

г)

255 255 000

5.

Яка колірна модель схематично зображена на малюнку

а)

RGB 

б)

HSB 

в)

 Lab 

г)

CMYK

Ключ до тесту

1. б (1 балів)
2. а (1 балів)
3. г (1 балів)
4. б (1 балів)
5. б (1 балів)