Контроль письма 6 клас

Додано: 5 квітня 2022
Предмет: Англійська мова, 6 клас
Копія з тесту: Контроль письма 6 клас
Тест виконано: 444 рази
18 запитань
Запитання 1

Tick the correct answer.


My grandmother bakes … cakes than my sister.

варіанти відповідей

gooder

better

the best

Запитання 2

Tick the correct answer.


The Nile is … river in the world.

варіанти відповідей

long

the most long

the longest

Запитання 3

Tick the correct answer.


The Sea of Azov is …than the Black Sea.

варіанти відповідей

small

smaller

more small

Запитання 4

Tick the correct answer.

A car is..................... than a bike.

варіанти відповідей

comfortablest

 most comfortable

more comfortable

Запитання 5

Tick the correct answer.


Last winter we …skiing in the Carpathians.


варіанти відповідей

went

go

goed

Запитання 6

Choose the correct variant.

   He ... tennis yesterday.

варіанти відповідей

play

had played

 played

was playing

Запитання 7

Complete the sentence:

A group of tourists .... different places in Kyiv last week.

варіанти відповідей

 visited

 is visiting

have visited

Запитання 8

Complete the sentence:

We ... for Trafalgar Square two days ago.

варіанти відповідей

look

looked

have looked

Запитання 9

Complete the sentence:

My friends ... enough time in London last month.

варіанти відповідей

have spend

spent

are spending

Запитання 10

Complete the sentence:

A few days ago they ... to Kyiv.

 

варіанти відповідей

 travel

are traveling

 traveled

Запитання 11

Choose the correct variant:

Last year the pupils of our school ... anywhere.

варіанти відповідей

don't go

didn't go

didn't went

Запитання 12

Peter likes to travel................foot.


 

  

варіанти відповідей


 by

 on

with

Запитання 13

We usually travel.............train.


 


 

варіанти відповідей

  on

by

 at

Запитання 14

How...... ice cream have you got?


 

  

  

варіанти відповідей

often

much

many

Запитання 15

I don’t like …sugar in my tea.


 


варіанти відповідей

  many

 much

mach

Запитання 16

How …cans of Cola do we need for the party?


   

варіанти відповідей

 much

many

meny

mach

Запитання 17

валіза

 

 

  

варіанти відповідей

cart

 suitcase

trolley

Запитання 18

недолік
варіанти відповідей

 arrange

  advantage


  disadvantage

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест