15 жовтня о 18:00Вебінар: Можливості «На Урок» для організації ефективної STEM-, STEAM-, STREAM-діяльності

Контрольна підсумкова робота (Українські землі наприкінці 50 рр. ХVII - 90 рр. ХVIII ст.)

Додано: 25 травня
Предмет: Історія України, 8 клас
Тест виконано: 385 разів
31 запитання
Запитання 1

Яким роком датується цитований документ:

    «Ми захотіли оголосити…, що Запорозька Січ остаточно зруйнована, з викоріненням на майбутнє й самої назви запорозьких козаків… Місцевих жителів і угіддя ми залишаємо, зараховуючи їх до Новоросійської губернії»?

варіанти відповідей

1709р.


1750р.

1764р.

1775р.

Запитання 2

Позначте назву останньої Запорозької Січі.

варіанти відповідей

Кам’янська Січ

Олешківська Січ

Нова Січ

Чортомлицька Січ

Запитання 3

У якому році відбулося повстання на Правобережній Україні, що увійшло в історію під назвою «Коліївщина»?

варіанти відповідей

1750 р.

1764 р.

1768 р.

1775 р.

Запитання 4

У якому році за указом російської імператриці Катерини II було скасовано гетьманство?

варіанти відповідей

 1709 р.

1727 р.

1764 р.

1775 р.

Запитання 5

У якому році було остаточно закріпачене українське селянство колишньої Гетьманщини?

варіанти відповідей

1764 р.

1775 р.

1783 р.

1785 р.

Запитання 6

У якому році за указом імператриці Катерини II було ліквідоване Кримське ханство?

варіанти відповідей

1768 р.

1771р.

1775 р.

1783 р.

Запитання 7

Установіть послідовність подій.

а) Ліквідація Запорозької Січі

б) Приєднання Галичини до володінь австрійських Габсбурґів

в) Входження Буковини до володінь австрійських Габсбурґів

г) Ліквідація полкового устрою на Слобожанщині

варіанти відповідей

БВАГ

БАВГ

ВБАГ

АВБГ

Запитання 8

Який варіант заповнення пропусків у тексті є правильним? Нова Січ поділялася на ... куренів; територія, що належала запорожцям, називалася ..., вона поділялася на адміністративно-територіальні округи, які мали назву ...».

варіанти відповідей

а) 12, Запорожжя, зимівники

б) 24, Дике Поле, хутори

в) 28, Великий Лук, клейноди

г) 38, Запорозькі Вольності, паланки

Запитання 9

Позначте останнього кошового отамана Запорозької Січі.

варіанти відповідей
Запитання 10

Якого гетьмана зобразив художник Волков В. на картині поруч із Петром І?

варіанти відповідей

Івана Скоропатського

Івана Мазепу

Павла Полуботка

Данила Апастола

Запитання 11

 Установіть відповідність між прізвищами діячів та фактами їхніх біографій.

А Президент Малоросійської колегії

Б засланий на довічну каторгу в Нерчинську 1768 р.

В прожив 112 років. Помер у монастирі в Росії

Г на його могилі написано: «Світ ловив його, але так і не спіймав»

1 М. Залізняк;

2 П. Калнишевський;

3 Г. Сковорода;

4 П. Румянцев;

5 І. Гонта

варіанти відповідей

А-4, Б-1, В-2, Г-3

А-4, Б-1, В-3, Г-2

А-1, Б-4, В-2, Г-3

А-2, Б-3, В-1, Г-4

Запитання 12

Позначте прізвища композиторів України другої половини XVIII ст.

варіанти відповідей

В. Боровиковський;

Д. Бортнянський;

Д. Левицький;

С. Ковнір;

А. Ведель;

М. Березовський;

І. Григорович-Барський.

Запитання 13

До якої події в історії України відноситься перелік термінів та дат:

1) Гайдамаки;

2) Мотронинський монастир;

3) Кодня;

4) 1768 рік;

5) Холодний Яр;

6) Умань;

7) Гонта;

8) Залізняк.

варіанти відповідей

Поділи Речі Посполитої

Коліївщина

Утворення Малоросійської колегії

Утворення Нової Січі

Запитання 14

До якої події в історії України відноситься перелік термінів та дат:

1) Річка Підпільна;

2) 1734 рік;

3) паланки;

4) республіка;

5) зимівник;

6) кошовий отаман;

7) 1775 рік;

8) Петро Калнишевський.


варіанти відповідей

Утворення Нової Січі

Утворення Малоросійської колегії

Коліївщина

Російсько-турецькі війни

Запитання 15

У складі яких держав наприкінці XVIII ст. опинились українські території, позначені на карті цифрами 1, 3, 4?

варіанти відповідей

Австрії, Пруссії;

Пруссії, Росії;

Росії, Австрії;

Пруссії, Росії, Австрії.

Запитання 16

Що собою являли Рішительні пункти (статті)?

варіанти відповідей

Угода між І. Мазепою та Карлом XII;

зобов’язання, які взяв на себе І. Скоропадський на Глухівській раді;

договірні статті П. Полуботка й Петра І;

договірні статті між Д. Апостолом і царським урядом.

Запитання 17

Яка російська імператриця відновила гетьманство 1750 року?

варіанти відповідей

А Анна Іоанівна;

Б Катерина ІІ;

В Єлизавета Петрівна;

Г Катерина І

Запитання 18

 У ХVII-ХVIII ст. на території Слобожанщини існували Острогозький, Харківський, Сумський, Охтирський, Ізюмський.

варіанти відповідей

А Магістрати;

Б паланки;

В братства;

Г полки.

Запитання 19

Який з фактів стосується біографії П. Калнишевського?

варіанти відповідей

А Президент Малоросійської колегії;

Б засланий на довічну каторгу в Нерчинськ 1768 р.;

В на його могилі написано: «Світ ловив його, але так і не спіймав»;

Г прожив 112 років і помер у Соловецькому монастирі.

Запитання 20

Унаслідок першого поділу Речі Посполитої до володінь Австрійської монархії приєднано:

варіанти відповідей

А Волинь;

Б Закарпаття;

В Галичину;

Г Північну Буковину.

Запитання 21

Установіть яка з подій другої половини XVIII ст. відбулася першою:

варіанти відповідей

Коліївщина;

указ про закріпачення селян Лівобережної та Слобідської України;

остаточна ліквідація Запорозької Січі;

перший поділ Речі Посполитої.

Запитання 22

Укажіть назву військово-адміністративної одиниці Нової Січі.

варіанти відповідей

Полк

Паланка

Земля

Округ

Запитання 23

Позначте ім’я найбільш відомого ватажка опришківського руху XVIII ст.


варіанти відповідей

У. Кармелюк

М. Штолюк

О. Довбуш

Л. Кобилиця

Запитання 24

У якій галузі культури плідно працювали М. Березовський, Д. Бортнянський, А. Ведель?

варіанти відповідей

Театр

Література

Музика

Живопис

Запитання 25

За яким договором терміном на 13,5 років землі України були розділені по Дніпру?

варіанти відповідей

 Вічний мир

 Бучацький мир

 Гадяцька угода

 Андрусівський мир

Запитання 26

Оберіть держави, які у період "Руїни" втручалися у внутрішні справи України.

варіанти відповідей

 Османська імперія

Московія

 Кримське ханство

Польща

 Угорщина

Молдова

Запитання 27

 Позначте правильний варіант визначення поняття «Руїна»:

варіанти відповідей

період громадянських воєн в Україні, розкол Гетьманщини, вторгненняіноземців, спустошення Правобережної України;

спустошення Правобережної України;

період громадянських воєн в Україні, вторгнення іноземців, спустошенняПравобережної України.

період громадянських воєн в Україні;

Запитання 28

Автором козацьких літописів був ?


варіанти відповідей

  Г. Сковорода;  

І. Григорович-Барський;                  


 С. Величко;

Ф. Прокопович.

Запитання 29

Який гетьман підписав Глухівські статті у 1669 році?

варіанти відповідей
Запитання 30

Коли територію козацької України було поділено на Правобережну та Лівобережну Гетьманщини?

варіанти відповідей

1663 р.

1659 р.

1667 р.

Запитання 31

Вкажіть гетьманів Лівобережної України (декілька відповідей)

варіанти відповідей

П. Тетеря

Д. Многогрішний

І.Брюховецький

П.Дорошенко

І.Виговський

І.Самойлович

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест