Контрольна робота № 1з теми: «Основи практичної астрономії»

Додано: 6 березня
Предмет: Астрономія, 11 клас
50 запитань
Запитання 1

1.      Космологія — розділ астрономії, що вивчає ...

варіанти відповідей

Всесвіт у цілому, про найзагальніші закони його будови і розвитку

рух небесних тіл та їхніх систем

фізичну будову та еволюцію небесних тіл і фізичні процеси, які їх зумовлюють


походження і еволюцію сонячної системи


Запитання 2

Найпоширеніший хімічний елемент у Всесвіті

варіанти відповідей

Гелій

Оксиген

Гідроген

Нітроген

Запитання 3

Всесвіт складається з ...

варіанти відповідей

приблизно 4∙1011 зір

з дрібних порошин і атомів, величезних скупчень речовини 

численних зір, об'єднаних у гігантські зоряні системи, що називаються галактиками

не відомої речовини і безлічі зірок


Запитання 4

До складу Сонячної системи входять ...

варіанти відповідей

планети, їхні природні супутники, та малі небесні тіла, це: астероїди, комети, метеори, метеорити та боліди.

вісім планет, та малі небесні тіла, це: астероїди, комети, метеори, метеорити та боліди.

міжзоряний газ і пилоподібні частки, що становлять собою розсіяну речовину, яка й утворює туманності.

червоні і жовті гіганти, червоні і жовті карлики і певна кількіст білих зір не дуже високої світності.

Запитання 5

Всі дослідження Всесвіту відбуваються завдяки:

варіанти відповідей

астрономічним спостереженням з землі в обсерваторіях за допомогою астрономічних приладів.

запуску супутників і не пілотованих космічних апаратів як орбітального, так і міжпланетного радіуса дії.

рентгенівського випромінювання

хімічними і фізичними експериментами

Запитання 6

Коли утворилася Сонячна система?


варіанти відповідей

5000 років до н. е. 


5 млрд. років до н. е.

5 млн. років до н. е.

2000 років до н. е. 

Запитання 7

У якому сузір’ї знаходиться центр нашої галактики Чумацький Шлях?

варіанти відповідей

сузір’ї Оріона                       

сузір’ї Скорпіона

сузір’ї Стрільця                 

сузір’ї Малого Ковша

Запитання 8

Відкриття галактики Е. Габблом як фізичного об'єкта відбулося в

варіанти відповідей

1961 році 

1997 році

1961 році

1924 році

Запитання 9

Перший політ людини в космос, Всесвітній день авіації і космонавтики

варіанти відповідей

12 квітня 1961 р. 

20 липня 1969 р. 

19 листопада — 5 грудня 1997 р.

4 жовтня 1957 р. 

Запитання 10

13.Більшість вчених вважають, що в центрі нашої Галактики знаходиться

 

варіанти відповідей

Чорна діра

Нейтронна зоря

Червоний карлик

Темна матерія

Запитання 11

Астрономи застосовують термін «чорна діра» до таких об’єктів:

варіанти відповідей

чорні зорі, що руйнують космічні кораблі;

стадія еволюції зорі, коли з поля тяжіння не випускаються електромагнітні хвилі;

чорні хмари космічного пилу, з яких утворюються нові зорі;

чорні планети, які обертаються далеко від Сонця і мають температуру, близьку до абсолютного нуля.

Запитання 12

Який об'єкт Всесвіту найбільш загадковий?

варіанти відповідей

чорна діра

зоряне скупчення

квазари

туманності

Запитання 13

...- процес переходу космічної матерії з “точкового” стану на стадію розширенняваріанти відповідей

великий вибух

сингулярність

початок всього

вік Всесвіту

Запитання 14

Що можна назвати будівником та руйнівником світів?

варіанти відповідей

гравітацію

чорну матерію

світлу матерію

ядерні сили

Запитання 15

Які зоряні скупчення знаходяться поблизу Молочного шляху?

варіанти відповідей

розсіяні

кулясті

жодні

всі

Запитання 16

Планети, придатні для життя у Всесвіті,знаходяться переважно біля:

варіанти відповідей

чорних дір

Молочного шляху

зірок,схожих на Сонце

озонових дір

Запитання 17

В яких одиницях вимірюється відстань до зір (окрім світлових років)?

варіанти відповідей

Кілометрах

Земних роках

Парсеках

Секундах

Запитання 18

Структурні рівні Всесвіту

варіанти відповідей

 Планети

  

Галактики

 

 Мікросвіт

 Макросвіт

 Мегасвіт

  Космос

Запитання 19

Виберіть фото українського космонавта.

варіанти відповідей
Запитання 20

Виберіть основні причини, які можуть викликати загибель нашої цивілізації (5 відповідей)

варіанти відповідей

Екологічна катастрофа

Зміна клімату

Атомна війна

Інтелектуальна деградація людства

Науково-технічний прогрес

Економічна катастрофа

Зіткнення з астероїдом

Запитання 21

Що із перечисленого є носієм астрономічної інформації?варіанти відповідей

електрон та фотон

електрон та протон

гравітаційні хвилі

сонячні хвилі.

Запитання 22

Усю доступну для спостереження частину матеріального світу називають

варіанти відповідей

Космосом

  

 Землею

  Всесвітом

  немає правильної відповіді

Запитання 23

Проміжок часу, що дорівнює одному періоду обертання Землі навколо власної осі, називають ...

варіанти відповідей

роком

добою

місяцем

тижнем

Запитання 24

Земля поділена на ... пояси. Для спостерігача в Києві зоряна доба починається на 2 год ..., ніж у Ліссабоні

варіанти відповідей

24, пізніше

24, раніше

36, раніше

15, пізніше

Запитання 25

Місцевий час визначають за допомогою ... годинника. Нульовий пояс проходить через Гринвіцький меридіан (...), тому годиннники цієї країни показують всесвітній час

варіанти відповідей

пісочного, Велика Британія

сонячного, Франція

водяного, Італія

сонячного, Велика Британія

Запитання 26

Астрономи використовують переважно ... час, у повсякденному житті люди застосовують тільки ... час

варіанти відповідей

зоряний, сонячний

нічний, сонячний

зоряний, денний

нічний, денний

Запитання 27

Людство винайшло різні типи годинників:

варіанти відповідей

сонячні і водяні

сонячні, водяні і механічні

сонячні, водяні, механічні, пісочні, механічні, електронні

механічні, пісочні і електронні

Запитання 28

З якої країни може бути родом людина, що за документами народилася 29 лютого 1900 року: з Англії, Франції чи Росії?

варіанти відповідей

з Англії

з Франції

з Росії

з Англії або Франції

Запитання 29

За григоріанським календарем високосним є ...рік, а невисокосним - ...

варіанти відповідей

2400, 2300

2100, 2300

2400, 2800

2000, 2400

Запитання 30

Новий стиль (григоріанський календар) був запропонований у Європі у ... році, в цивільному житті був запроваджений України в ... році

варіанти відповідей

582, 1918

1582, 1991

1582, 1918

1852, 1991

Запитання 31

Григоріанський календар ...точний, ніж юліанський, в ньому вилучили три доби за кожні ... років

варіанти відповідей

менш, 400

не менш, 400

не більш, 400

більш, 400

Запитання 32

Прості роки мають ... діб, високосний рік має ... діб

варіанти відповідей

365, 364

364, 365

365, 366

366, 365

Запитання 33

Тропічний рік (проміжок часу між двома послідовними проходженнями центра диска Сонця через середню точку весняного рівнодення) ... за календарний рік юліанського календаря на 11 хв 14 с

варіанти відповідей

коротший

довший

Запитання 34

Юлій Цезар запровадив у ... календар, згідно якого тривалість тропічного року була взята ...

варіанти відповідей

46 р. н. е., 365 діб 18 год

46 р. до н. е., 365 діб 6 год

146 р. до н. е., 365 діб 12 год

1046 р., 365 діб 3 год

Запитання 35

Венеру з усіх боків можна побачити за...

варіанти відповідей

24 год

243 доби

365 діб

117 діб

не можливо

Запитання 36

Найближча до Сонця планета:

варіанти відповідей

Меркурій

Венера

Юпітер

Марс

Запитання 37

Яка планета обертається навколо осі у протилежному напрямку порівнянно із Землею?

варіанти відповідей

Меркурій

Венера

Марс

Сонце

Запитання 38

Фобос — супутник планети:

варіанти відповідей

Марс

Юпітер

Сатурн

Уран

Запитання 39

На якій планеті земної групи у хмарах виявлена сірчана кислота?

варіанти відповідей

Меркурій

Венера

Марс

Земля

Запитання 40

На поверхні якої планети спостерігається найдовший день?

варіанти відповідей

Венера

Марс

Земля

Меркурій

Запитання 41

Яка планета земної групи має найгустішу атмосферу?

варіанти відповідей

Венера

Марс

Земля

Юпітер

Запитання 42

На якому фото зображена поверхня Марсу?

варіанти відповідей
Запитання 43

Планета, доба якої удвіччі довша, за рік

варіанти відповідей

Марс

Меркурій

Венера

Земля

Запитання 44

Планета, на якій відбувається найбільший перепад температур?

варіанти відповідей

Меркурій

Венера

Земля

Марс

Запитання 45

На яких планетах відбувається зміна пір року і чому?

варіанти відповідей

Земля і Меркурій, різна відстань від Сонця

Земля і Марс, кут нахилу осі

Земля і Венера, різна відстань від Сонця.

Земля і Венера, кут нахилу осі

Запитання 46

Чому на Венері температура практично не змінюється протягом року

варіанти відповідей

Знаходиться на "ідеальній" відстані від Сонця

Планета вся вкрита хмарами

Планета "по особливому" обертається навколо осі

На планеті дмуть сильні вітри

Запитання 47

За якими характерними ознаками планети земної групи виділено в окрему групу?

варіанти відповідей

мають тверду поверхню

мають велику кількість супутників

мають гідросферу

складаються переважно з важких хімічних елементів

більші за планети-гіганти

Запитання 48

Оберіть з переліку планети земної групи

варіанти відповідей

Меркурій

Марс

Юпітер

Плутон

Нептун

Венера

Земля

Сатурн

Запитання 49

Оберіть всі вірні твердження

варіанти відповідей

Найближче до Землі небесне тіло - це Місяць

На поверхні Місяця є атмосфера і вода у морях

Венера і Меркурій не мають супутників

Земля - найменша планета земної групи

Венера - найгарячіша планета Сонячної системи, бо розташована найближче до Сонця

Запитання 50

Чому Марс називають червоною планетою?

варіанти відповідей

Червонуватий колір марсіанської поверхні обумовлений великим вмістом у марсіанському грунті кремнію

Червонуватий колір марсіанської поверхні обумовлений властивостями атмосфери планети

Червонуватий колір марсіанської поверхні обумовлений великою кількістю окислів заліза (іржі)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест