Контрольна робота №2 "Романтизм" (9-А клас)

Додано: 16 листопада 2021
Предмет: Зарубіжна література, 9 клас
Тест виконано: 54 рази
24 запитання
Запитання 1

З`ясуйте, коли виникає й утверджується романтизм у Європі?

варіанти відповідей

у кінці ХVІІІ - першій третині ХІХ ст.

у середині ХІХ ст.

у другій половині ХІХ ст.

Запитання 2

Головний герой романтизму:

варіанти відповідей

пристосовується до реальної дійсності

не сприймає буденність, вирізняється з-поміж свого оточення

знаходить у буденному прекрасне

Запитання 3

Назвіть провідний мотив вірша Г.Гейне "Коли розлучаються двоє":

варіанти відповідей

думка про смерть

печаль розлуки

пошук шляху до Бога

Запитання 4

У кінцівці вірша "Не знаю, що стало зо мною..."

Зникають в потоці бурхливім

І човен, і хлопець з очей,

І все це своїм співом

Зробила Лорелей (Пер. Л.Первомайського)


звучить думка:

варіанти відповідей

слід завжди йти за казкою

люди гірко розплачуються за свої ілюзії

заради краси не страшно вмерти

Запитання 5

Основою для написання вірша Дж.Байрона "Мій дух, як ніч..." стала історія царя:

варіанти відповідей

Саула

Соломона

Ірода

Запитання 6

Основною ідеєю вірша "Мій дух, як ніч..." є утвердження сили:

варіанти відповідей

Бога

мистецтва, що просвітлює душу

кохання

Запитання 7

Вкажіть, хто розповідає про незвичайний випадок, який трапився з Мазепою в одноіменній поемі Дж.Байрона:

варіанти відповідей

автор

Мазепа

Карл ХІІ

Запитання 8

Вкажіть, куди несе дикий кінь Мазепу:

варіанти відповідей

з України в Швецію

з Польщі в Україну

з Польщі в Англію

Запитання 9

Вкажіть, як король Карл ХІІ ставиться до Мазепи:

варіанти відповідей

шанує Мазепу за відвагу та чесність

не любить Мазепу, хоче позбавитися його

байдуже ставиться до Мазепи

Запитання 10

Дикий кінь у поемі Дж.Байрона є символом:

варіанти відповідей

волі

смерті

кохання

Запитання 11

Визначте, як ставилися романтики до норм у мистецтві:

варіанти відповідей

заперечували будь-які норми та правила

спиралися на норми античного мистецтва

створювали нові норми та правила в мистецтві

Запитання 12

Який музичний інструмент з’являється у вірші «Мій дух як ніч…»?

варіанти відповідей

ліра

скрипка

арфа

орган

Запитання 13

Позначте жанр твору Байрона «Мазепа»:


варіанти відповідей

сонет

поема

балада

елегія

Запитання 14

Які філософські висновки зробив Мазепа наприкінці своєї оповіді?

варіанти відповідей

Про короткоплинність життя

Про зв'язок людини і природи

Про незбагненність людської долі

Запитання 15

Представником німецького романтизму був:


варіанти відповідей

Байрон

Шиллер

 Гейне

Петрарка

Запитання 16

На створення збірки «Книга пісень» Гейне надихнуло кохання до:

варіанти відповідей

Терези

 Амалії

Матильди

Фредеріки

Запитання 17

В оригіналі вірша Г. Гейне «На півночі кедр одинокий...» постають поетичні образи:


варіанти відповідей

сосни й пальми

 кедра й пальми

 кедра й смереки

ялини й дуба

Запитання 18

«Байронічним» називають:

варіанти відповідей

 героя, розчарованого у принадах світу

героя-тираноборця

героя-коханця

герой-дослідник, який здатний змінити світ

Запитання 19

Байрон брав участь у національно-визвольній боротьбі:

варіанти відповідей

поляків

іспанців

греків

українців

Запитання 20

Поема «Мазепа» побудована у формі спогадів:

варіанти відповідей

Мазепи про кохання до панни Терези

Карла XII про Полтавську битву

невідомого польського шляхтича про Мазепу при дворі короля Яна Казиміра

панни Терези про кохання до Мазепи

Запитання 21

Головним авторським завданням у поемі Джорджа Байрона «Мазепа» було зображення


варіанти відповідей

історичної правди

стосунків між двома володарями

стосунків між закоханими

внутрішнього стану героя, його почуттів і переживань

Запитання 22

Виберіть риси притаманні романтичному герою(декілька правильних):

варіанти відповідей

має залізну волю 

має незламний характер

 самотній

 індивідуалізм

бунтівник

 розумний

Запитання 23

Який твір приніс Байрону славу?


 

 

 

варіанти відповідей

Поема"Паломництво Чайльд-Гарольда"

Збірка "Години розваг"

Поема "Мазепа"

Запитання 24

Із яким образом-символом пов'язаний образ України, яка постає вільною країною, що повинна рухатися вперед:


варіанти відповідей

 степом

непрохідними хащами

диким конем

бурхливою нестримною річкою

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест