Контрольна робота №2. Творчість Т.Шевченка, А. Чайковського.

Додано: 23 листопада 2020
Предмет: Українська література, 7 клас
Тест виконано: 4 рази
20 запитань
Запитання 1

 Назвіть автобіографічний твір Т.Шевченка:

варіанти відповідей

А «Тополя»;                     

  Б «Заповіт»; 

В «Доля»

  Г «Мені тринадцятий минало»

Запитання 2

1.     За жанром твір «За сестрою» А. Чайковського – це…

                

     

варіанти відповідей

А оповідання; 

   Б історичний роман;

В  героїчна повість;  

   Г героїко-романтична повість.

Запитання 3

1.     У якому році вийшов у світ перший «Кобзар»?

                           

                          

варіанти відповідей

А  1814;

 Б  1861;

В  1845;    

 Г  1840.

Запитання 4

1.     Що заповідав Т.Шевченко своєму народові (на основі вірша «Заповіт»)?               


варіанти відповідей

А боротися за щасливе майбутнє України;   

Б бути покірними й терплячими;

В стати веселими й заможними;        

Г бути щирими один перед одним

Запитання 5

1.     Кінцівкою в баладі Тараса Шевченка «Тополя» є:варіанти відповідей

А розлука безіменної дівчини з коханим;

Б умовлення матері  вийти заміж за нелюба;

В зустрічі з ворожкою, трикратність;

Г перетворення дівчини на тополю. 

Запитання 6

1.     М. Вербицький написав музику до вірша «Заповіт». Автором музики якого ще  твору є композитор?

;                

                                            


варіанти відповідей

А «Боже великий, єдиний..»

 Б «Ще не вмерла Україна…»;

В «Тополя»;   

Г «Ой у лузі червона калина…»

Запитання 7

1.     Про які часи йдеться в повісті «За сестрою» А. Чайковського?


варіанти відповідей

А боротьбу українців проти польської шляхти;

Б боротьбу українців проти монголо-татарських нападів;

В боротьбу українців проти фашистів;

Г  боротьбу українців з половцями.

Запитання 8

1.     Назвіть рідне село родини Судаків, на яке черговий раз напали татари:

                                       

                                               

варіанти відповідей

А Зачепилівка;

  Б Дністрівка;

В Семигори;      

    Г Спасівка.

Запитання 9

1.     Де було звичне місце зустрічі козаків у степу?

;                 

                        Г біля Свиридової могили

варіанти відповідей

А біля найвищого кургану

  Б посередині степу;

В за високою ковилою; 

   Г біля Свиридової могили

Запитання 10

1.     Козаки брали з собою у похід 80-літнього діда Панаса, бо він…


варіанти відповідей

А був досвідченим стратегом;  

Б добре орієнтувався на місцевості;


В не хотів залишатися вдома;  

Г лікував і розважав

Запитання 11

11     Укажіть ознаки балади як літературного жанру:


варіанти відповідей

А невелика кількість персонажів, казково-фантастичний зміст, незвичайність і загадковість           подій, гострота, трагічність у розв’язанні конфлікту, ліризм;

Б зображення важливих подій, яскраві, сильні людські характери,     змалювання подій супроводжується авторськими відступами;

В ліричний вірш призначений для співу; куплетна будова;

Г епічний твір; зображення широкої картини життя персонажів протягом тривалого часу

Запитання 12

1.     У поезії «Заповіт» Т. Шевченка звучить заклик до боротьби, виражений словами:

     

варіанти відповідей

А «було чути, як реве ревучий»;  

   Б  «на Вкраїні милій»;

В «кайдани порвіте»;   


                          Г «не забудьте пом’янути».

Запитання 13

1.     Коли народився Т.Г.Шевченко?

                   

             

варіанти відповідей

А 10 березня 1861 року; 

   Б  10 березня 1814 року;

В 9 березня 1814 року;       

     Г 9 березня 1861 року

Запитання 14

1.     Балада Т.Шевченка "Тополя” написана на основі народної пісні:

 


варіанти відповідей

А «Ой під вишнею, під черешнею»;   

 Б «Несе Галя воду»;

В «Ой чиє ж то жито, чиї ж то покоси»;

Г «Мала мати сина, восени женила».

Запитання 15

1.     Метаморфоза —  це…


           


варіанти відповідей

А перетворення, зміна чого-небудь;   

Б непрямий порядок слів;

В художнє образне означення;  

Г заміна прямої мови на непряму

Запитання 16

1.     Де навчався Т. Шевченко?

             

       


варіанти відповідей

А у Київському університеті;   

Б у Петербурзькій академії мистецтв;

В у Львівському університеті;      

Г у Київській духовній семінарії

Запитання 17

1.     Ким виявився малий Павлусь для козака Петра?

                                              

                                         

варіанти відповідей

А сусідом; 

  Б братом;

В знайомим;   

 Г братом його дівчини. 

Запитання 18

1.     Павлусь відчув почуття вдячності до:

                              

                      

варіанти відповідей

А Мустафи-ефенді;

  Б Девлет-Гірея;

В харциза;

   Г козака Степана Судака. 

Запитання 19

1.     Як поступив з Павлусем харциз?

                       

                                

варіанти відповідей

А відпустив на волю; 

 Б змусив працювати на нього;

В продав татарам;  

 Г закрив у темниці

Запитання 20

1.     Герой романтичного твору — це...:
варіанти відповідей

А людина сильної волі,  мужня, духовно багата;

Б людина слабка,  невпевнена, яка потребує захисту;

В людина, фанатично віддана релігії;

Г людина, яка багато читає.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест