Контрольна робота № 2 з теми «Натуральні числа. Порівняння і округлення натуральних чисел»

Додано: 9 жовтня 2023
Предмет: Математика, 5 клас
13 запитань
Запитання 1

Властивості натурального ряду чисел

варіанти відповідей

найменше натуральне число "1"

найменше натуральне число "0"

найбільшого натурального числа не існує

Кожне наступне натуральне число більше за попереднє на 1

Кожне наступне натуральне число більше за попереднє на 2

Запитання 2

В якому випадку записано натуральний ряд чисел

варіанти відповідей

2, 3, 4, 5, 6, 7, ....

1, 2, 3, 4, 5, 6,6 ,7;

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,...

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, …

Запитання 3

Щоб округлити число до даного розряду,потрібно, щоб округлене число (....) відрізнялось від заданого числа.

вставити пропущене слово

варіанти відповідей

якнайменше

якнайбільше

майже не

Запитання 4

Округліть число 382 до десятківваріанти відповідей

382

380

400

Запитання 5

Округли 76 347 до тисяч


варіанти відповідей

76 340

76 350

76 300

76 000

Запитання 6

Округли 96 347 до найвищого розряду

варіанти відповідей

97 000

100 000

96 350

96 300

Запитання 7

 Розташуйте в порядку спадання числа:

      55, 8, 19, 205, 78, 600, 1 110.варіанти відповідей

1 110, 600, 205, 78 ,55, 19, 8

1 110, 600, 205,55, 78, 19, 8

1 110, 205, 78 ,600, 55, 19, 8

Запитання 8

Розташуйте числа в порядку зростання:

56, 893, 2, 14,7, 9881.

варіанти відповідей

9881, 893, 56, 14, 7, 2

2, 7, 14, 56, 893, 9 881

2, 14, 7, 56, 893, 9 881

2, 7, 14, 56, 9 881, 893

Запитання 9

Вибрати НЕ правильний запис

варіанти відповідей

56 > 54

588 < 65

599 < 601

596 > 455

Запитання 10

Вибрати ПРАВИЛЬНИЙ запис

варіанти відповідей

47 > 450

52 221> 52 220

56 214 < 10 000

48 > 410

Запитання 11

Закінчити речення: з двох натуральних чисел більшим є те число, для якого відповідна точка на координатній прямій розміщується .....

варіанти відповідей

правіше

левіше

Запитання 12

Виконати додавання : 56 555+ 98 111

варіанти відповідей

154 666

154 676

153 665

154 644

Запитання 13

Знайти різнцю чисел 89 021 та 56 144

варіанти відповідей

32 877

320 877

145 165

3 287

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест