Контрольна робота №3 за темою «Творчість А.Чайковського, М. Стельмаха»

Додано: 21 грудня 2020
Предмет: Українська література, 7 клас
24 запитання
Запитання 1

Повість - це ...

варіанти відповідей

один із трьох родів художньої літератури, у якому у формі переживань осмислюється сутність людського буття

невеликий за обсягом прозовий епічний твір про незвичайну життєву подію з несподіваним фіналом

епічний прозовий твір, який характеризується однолінійним сюжетом, а за широтою охоплення життєвих явищ займає проміжне місце між романом та оповіданням

Запитання 2

Визначте правильне твердження.

Композиція — це:

варіанти відповідей

елемент сюжету: заключний, підсумковий складник художнього твору чи його частин;

будова твору, особливості розташування частин у творі;

початкова, вихідна частина художнього твору, у якій описується місце дії, обстановка, дійові особи.

Запитання 3

Визначте правильне твердження.

Сюжет — це:

варіанти відповідей

послідовність і зв’язок опису подій у творах художньої літератури;

основний спосіб викладу в художньому творі, де зображення подій і вчинків персонажів здійснюється від імені самого автора;

опис зображення природи, природних явищ, краєвидів у худож­ньому творі.

Запитання 4

Твір « Гуси-лебеді летять » М.Стельмах присвятив

варіанти відповідей

своїм батькам

Україні

допитливим і кмітливим дітям 

всім маленьким читачам

Запитання 5

За жанром твір Михайла Стельмаха "Гуси-лебеді летять..."

варіанти відповідей

героїко-романтична повість

автобіографічна повість

історична повість

оповідання

Запитання 6

Дід Дем'ян розповів Михайлику, що лебеді на своїх крилах приносять

варіанти відповідей

щастя

красу

казку 

життя

Запитання 7

У повісті М. Стельмаха  «Гуси-лебеді летять» символом виступає образ

варіанти відповідей

місяця

соняшника

лебедів    

сонця

Запитання 8

Яке сильне захоплення мав головний герой повісті М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять»?

варіанти відповідей

різьблення

читання книжок

вишивання

малювання

Запитання 9

Укажіть, який із творів є автобіографічним

варіанти відповідей

«За сестрою » А. Чайковський

«Тополя» Т. Шевченка

«Гуси-лебеді летять» М. Стельмаха

"Захар Беркут" І. Франко

Запитання 10

Укажіть, кого змалював М. Стельмах в образі Михайлика

варіанти відповідей

свого земляка й друга дитинства

вигаданого хлопчика

себе в дитинстві

дядька Юхрима в дитинстві

Запитання 11

Укажіть, від імені кого ведеться оповідь у творі М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять»

варіанти відповідей

Юхрима Бабенка

діда Михайлика

хлопчика Михайлика

сторонньої третьої особи

Запитання 12

Чому мама не сварила хлопчика за те, що він забрав гарбузове насіння?

варіанти відповідей

Можливо тому, що мама думала, що Михайлик з'їв його

Бо він віддав насіння для жінки із хлопчиком і цим самим зробив добру справу

Тому, що вона дуже його любила

Тому, що підтримувала його бажання читати

Запитання 13

Укажіть на фото автора героїко-романтичної повісті "За сесторю"

варіанти відповідей
Запитання 14

Чим славився рід Судаків?

варіанти відповідей

А) Між ними не було жодного, який не бував би на Січі;

Б) між ними не було жодного, хто не вмів би грати на скрипці;

В) між ними не було жодного, хто не вмів би лагодити речі побуту;

Г) між ними не було жодного, який не бував би за межами України.

Запитання 15

У творі «За сестрою розповідається про період:


варіанти відповідей

козаччини

кріпаччини

сучасний письменнику

боротьби козаків з поляками

Запитання 16

Як називав Павлусь Ганну, коли її відшукав (повість А.Чайковського "За сестрою"):

варіанти відповідей

зіркою

голубкою

пташкою

ясочкою

Запитання 17

Який художній засіб використаний у фразі: «на… лебединих крилах летіла в майбутнє моя душа»:


варіанти відповідей

епітет

порівняння

метафора

гіпербола

Запитання 18

За жанром твір «За сестрою» А. Чайковського – це

варіанти відповідей

оповідання   

героїко-романтична повість

героїчна повість 

історичний роман

Запитання 19

Яке поняття зайве?

варіанти відповідей

зав’язка 

композиція

кульмінація

експозиція

Запитання 20

Якому герою відомих вам творів належать слова : "Будеш іти межи люди і вибивати іскри..."

варіанти відповідей

Андрію ( повість "За сестрою")

діду Дем'яну ( повість "Гуси-лебеді летять)

батьку ( повість "Гуси-лебеді летять)

мамі ( повість "Гуси-лебеді летять)

Запитання 21

Знайдіть правильну відповідність героя і його статусу

1   Андрій

2   Степан

3   Палажка

4   Петро


А  сестра

Б  батько

В  мати

Г  дід

Д  брат

варіанти відповідей

1Д, 2Г, 3В, 4Б

1Г, 2Д, 3В, 4Б

1 Г, 2 Б, 3 В, 4 Д

1Б, 2Г, 3В, 4Д

Запитання 22

Визначте головну думку повісті А. Чайковського «За сестрою»


варіанти відповідей

Задля високої мети можна збрехати

Автор пишається минувшиною України

Серед татар траплялися хороші люди

Треба вірити в себе, зберігати надію, робити все для реалізації високої мети

Запитання 23

Про кого йде мова: «В її устах і душі «насіння» було святим словом… І хоча вона нарікала на свою мужицьку долю з її вічними супутниками - нестатками й злиднями, проте нічого так не любила, як землю».

варіанти відповідей

дівчина з хусткою ("Климко" Гр. Тютюнник)

Оля ("Гуси-лебеді летять" М. Стельмах)

мати Михайлика ("Гуси-лебеді летять" М. Стельмах)

Наталія Миколаївна ("Климко" Гр.Тютюнник)

Запитання 24

Український письменник А.Чайковський реалізувався ще у таких професіях, ОКРІМ?

  

варіанти відповідей

громадський діяч

доктор права

адвокат 

священник 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест