Контрольна робота №5 «Розв’язування прямокутних трикутників»
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Знайдіть гіпотенузу прямокутного трикутника, катети якого дорівнюють 5 см і 12 см.

а)

17см

б)

13см

в)

√17см

г)

15см

2.

Знайдіть гіпотенузу прямокутного трикутника, катети якого дорівнюють 5 см і 12 см.

а)

17см

б)

13см

в)

√17см

г)

15см

3.

Укажіть за малюнком проекцію похилої AN на пряму c.

а)

MN

б)

AM

в)

 MK

г)

 KN 

4.

Для трикутника ABC, зображеного на малюнку, знайдіть cos B.

а)
б)
в)
г)
5.

У прямокутному трикутнику MAT, ∠A=90°, sin⁡T=0,14.

Знайдіть cos⁡M

а)

cos⁡М=0,14.

б)

cos⁡М=0,1.

в)

cos⁡М=30.

г)

cos⁡М=60.

6.

Діагоналі ромба дорівнюють 14 см і 48 см. Знайдіть сторону ромба.

а)

34см

б)

62см

в)

20см

г)

25 см

7.

AB – гіпотенуза прямокутного трикутника ABC, AB = 8 см,

∠A = 43°. Розв’яжіть цей прямокутний трикутник

(сторони трикутника знайдіть з точністю до десятих сантиметра).

а)

600; 5,7; 6,2

б)

570; 5,5; 5,9

в)

800; 6,5; 8,6,

г)

430; 7,2; 5,4

8.

Бісектриса прямого кута прямокутного трикутника ділить гіпотенузу на відрізки 30 см і 40 см. Знайдіть менший катет трикутника.

а)

10см

б)

30см

в)

42см

г)

40см

9.

CK – висота трикутника ABC, BC = 25 см, AC = 17 см,

CK = 15 см. Знай діть AB.

а)

10 см

б)

8 см

в)

2 см

г)

12 см

Ключ до тесту

1. б (1 балів)
2. б (1 балів)
3. г (1 балів)
4. б (1 балів)
5. а (1 балів)
6. г (1 балів)
7. б (2 балів)
8. в (2 балів)
9. г (2 балів)