24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Контрольна робота № 6 на тему: "Прийменник. Сполучник" 7 -Г клас

Додано: 24 квітня 2020
Предмет: Українська мова, 7 клас
Тест виконано: 100 разів
24 запитання
Запитання 1

Прийменник - це

варіанти відповідей

службова частина мови, яка виражає залежність іменника, числівника, займенника від інших слів у словосполученні чи реченні

самостійна частина мови, яка виражає залежність дієслова від інших слів у словосполученні

службова змінна частина мови

Запитання 2

Обери правильне твердження

варіанти відповідей

службові частини мови не мають лексичного значення

службові частини мови змінюються лише за родами

службові частини мови самостійно виконують синтаксичну роль другорядних членів речення

Запитання 3

Прийменники поділяються на

варіанти відповідей

непохідні та похідні

тверді та м'які групи

відміни та відмінки

Запитання 4

Виберіть рядок, у якому записано лише похідні прийменники

варіанти відповідей

без, із-зі, під, про

край, коло, поміж, перед

у, через, до, за

Запитання 5

За будовою прийменники поділяються на ..

варіанти відповідей

прості, складні, складені

складні і ускладнені

прості та складні

Запитання 6

Знайди речення з прийменником

варіанти відповідей

Сонячне коло сяє яскраво.

Коло лісу завжди прохолодно.

Коло моїх друзів випробуване часом.

Запитання 7

З яким відмінком використовуються прийменники: з-за, між, попід, понад, перед

варіанти відповідей

родовим відмінком

знахідним відмінком

місцевим відмінком

Запитання 8

Чи можуть вживатися слова у місцевому відмінку без прийменника?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 9

Через дефіс потрібно писати всі прийменники в рядку:

варіанти відповідей

з/посеред, за/для, під/час, по/під;

на/зустріч, під/кінець, за/винятком, по/над;

за/ради, по/між, по/при, поруч/з;

з/під, із/за, з/перед, з/поміж.

Запитання 10

Виділене слово є сполучником і його треба писати разом у реченні

варіанти відповідей

Що/б улітку не вродило, те зимою не завадить.

Що/б не трапилося — будь людиною.

Що/б жить — ні в кого права не питаюсь! 

Що/б там не кричало, біжи й не оглядайся.

Запитання 11

Кому перед виділеним сполучником НЕ потрібно ставити у реченні

варіанти відповідей

Степ та воля - козацька доля.

Молоде орля та вище старого літає.

Є сало та не для кота.

Близько лікоть та не вкусиш.

Запитання 12

Яка морфологічна особливість не притаманна сполучнику як частині мови?

варіанти відповідей

Є засобом зв'язку слів у словосполученні та реченні.

Не має лексичного значення.

Не виступає членами речення.

Служить для зв'язку однорідних членів речення та частин складного речення.

Запитання 13

Виберіть рядок, у якому всі сполучники - складені.

варіанти відповідей

Та, але, однак, проте, коли, причому.

Зате, якщо, щоб, мовби, начебто.

Неначе, чи то ... чи то, тобто, оскільки.

Через те що, для того щоб, тому що, у міру того як.

Запитання 14

Сурядний сполучник ужито в реченні

варіанти відповідей

Не брудни криниці, бо схочеш водиці.

Кожна робота легка, коли її охоче робиш.

Коріння навчання гірке, зате плід його солодкий.

Краще гірка правда, ніж солодка брехня.

Запитання 15

Сполучник у реченні Не доведи, щоб розум задрімав.

варіанти відповідей

Простий, одиночний

Складений, повторюваний

Складний, одиночний

Запитання 16

В якому реченні є сполучник?

варіанти відповідей

Місяць легший за Землю й менший за неї.

Можна забити м’яч у ворота з відстані 100-120 метрів .

Краще гірка правда, ніж солодка брехня

Запитання 17

Види сполучників за будовою

варіанти відповідей

прості, складні, складені

складні, одиночні, парні

повторювані, складені, парні

Запитання 18

Які є види сполучників за способом використання

варіанти відповідей

прості, складні, складені

одиночні, повторювані, парні

прості, одиночні, парні

Запитання 19

Сполучник - це

варіанти відповідей

Самостійна частина мови

Службова частина мови

Особлива частина мови

Запитання 20

Вибери рядок, у якому всі сполучники

варіанти відповідей

Що, але, над, і

Чи, всі, коли, зате

та, бо, а, щоб

Запитання 21

Граматично правильно побудовано словосполучення:
варіанти відповідей

А звернутися по питанню

Б забути із-за неуважності

В виконати на вимогу

Г відповідно з наказом

Д хворіти пневмонією

Запитання 22

Прийменник виділено в реченні:

варіанти відповідей

А Лунає неподалік пісня сили, краси.

Б Назустріч здіймалося місто в бронзі.

В Напередодні всю ніч ішов лапатий сніг.

Г Козаки навколо фортеці копали шанці.

Д Десь поблизу виводив свою пісню соловей.

Запитання 23

Прислівник виконує роль означення в реченні:

варіанти відповідей

А Дорога праворуч губилася в малиннику.

Б Допізна того вечора жевріло вогнище.

В Опівночі айстри в саду розцвіли.

Г Дорошенко випростався на траві горілиць.

Д Стрункі дерева стояли обіруч голі.

Запитання 24

Прислівник виступає обставиною в реченні:

варіанти відповідей

А Неподалік від озера будинок відпочинку. 

Б У лісочку було прохолодно. 

В У будинку неподалік світилося. 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест