24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Контрольна робота. Числівник

Додано: 16 квітня
Предмет: Українська мова, 6 клас
Тест виконано: 896 разів
17 запитань
Запитання 1

Числівник - це ....

варіанти відповідей

самостійна частина мови, яка вказує на предмет

  

 

самостійна частина мови, що вказує на кількість предметів та порядок їх при лічбі і відповідає на питання котрий? скільки?

службова частина мови, що вказує на кількість предметів та порядок їх при лічбі і відповідає на питання який? скільки?

  самостійна незмінна частина мови

Запитання 2

В якому рядку всі слова належать до числівників?

варіанти відповідей

четверо, кількасот

  трійня, тричі

 надвоє, четвертувати

  поодинці, шість

Запитання 3

За значенням числівники бувають...

варіанти відповідей

Прості ,складні, кількісні

 Кількісні і порядкові

Прості,складні, складені

Кількісні, порядкові, збірні

Запитання 4

Числівники змінюються...

варіанти відповідей

за родами, числами, відмінками

за відмінками

за відмінками, і деякі мають рід і число

за родами та числами

Запитання 5

Усі порядкові числівники в рядку

варіанти відповідей

сто двадцять сьомий, четвертий, сімнадцятий

п'ятий, сімдесят восьмий, два

чотирнадцятий, сорок сьомий, сто, шість

один, три, двісті, мільйон

Запитання 6

Виберіть правильну відповідь між числівниками та їх групами за будовою .

варіанти відповідей

прості - один, сорок два, вісім, тридцять

складні - тридцять, дванадцять, вісімнадцять, сімдесят

складені - двадцять один, сорок три, сто, вісімнадять

Запитання 7

Підметом числівник виступає у реченні...

варіанти відповідей

У міському парку висадили двадцять чотири тополі.

Одна ластівка не робить весни.

Мене вимчав на сьомий поверх автоматичний ліфт.

За двома зайцями не гонись.

Запитання 8

Вказати рядок, де всі числівники збірні

варіанти відповідей

Одна ціла і п'ять десятих, троє, семеро

Чотири, шістнадцятеро, сороковий

Двоє, один, десятеро

Четверо, шестеро,тридцятеро

Запитання 9

Кількісними є всі числівники в рядку

варіанти відповідей

одна сьома, кільканадцять, восьме

тисячний, сто третій, нуль

обидві, сім третіх, п'ятий

мільйон, багато, півтора

Запитання 10

Правильне продовження речення "Ми зустрінемося....." наведено в рядкуваріанти відповідей

 ....в шість годин

...о дванадцятій годині

 ...без чверті сім

 ....о шостій годині десятій хвилині

Запитання 11

Норму на позначення часу ПОРУШЕНО у варіанті

варіанти відповідей

Третя година п'ять хвилин

Рівно шістнадцять

Чверть по дев'ятій

За двадцять третя

Десять по четвертій 

Запитання 12

Правильно узгоджений числівник з іменником у реченні

варіанти відповідей

Квартет утворюють чотири виконавці.

До редакції надійшло два сценарія.

Концерт тривав майже півтора години

Для вистави слід використати чотирьох прожекторів. 

Запитання 13

Правильно поєднано числівники з іменниками в рядку

варіанти відповідей

два з половиною років

два тижня

нуль цілих і п'ять сьомих секунди

чотири гриба

Запитання 14

Укажіть (ВСІ) числівники, які пишуться разом

варіанти відповідей

восьми(тисячний)

сорок (перший)

 сімсот (двадцятий)

 дванадцяти(мільйонний)

чотирьох(сотий)

Запитання 15

Укажіть рядок, у якому вжито дробовий числівникваріанти відповідей

Більше ста тисяч людей щорічно відвідує цей музей.

Через Канадський водоспад стікає вісімнадцять двадцятих усієї води Ніагарського водоспаду.

У Сибірське море впадає триста тридцять шість річок.

Широке небо ніби кліпало тисячами блискучих очей.

Запитання 16

Укажіть рядок, у якому неправильно утворено форму Р., Д. чи О.в.

варіанти відповідей

дев′яносто другої, дев′яносто другій, дев′яносто другою

двохсот п′ятдесяти, двомстам п′ятдесятьом, двомастами

п′ятдесятьома

трьохсот сорока двох, трьомстам сорока двом, трьомастами сорока двома

восьмисот десяти, восьмистам десяти, восьмистами десятьма

Запитання 17

Укажіть ряд числівників, у кожному з яких пищеться -ь-:

варіанти відповідей

 вісім..сот, дванадцят..ма, дев'ят.мастами

двадцят.., чотир..мастами, шіст..десят

тр..ох, десят..ма, п'ят..ома

п'ят.., вос..мому, вісім.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест