Контрольна робота. Іменник (ІІ частина).

Додано: 14 лютого
Предмет: Українська мова, 6 клас
Тест виконано: 63 рази
30 запитань
Запитання 1

   Розділ мовознавства, що вивчає частини мови, називається...

варіанти відповідей

лексикологією;

морфологією;

фразеологією.

фонетикою

Запитання 2

Допущено помилку у звертанні:

А. Іване Дмитровичу,

Б.Тетяно Василівно

В.Сергіє Юрієвичу

Г. Ганно Петрівно

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 3

У формі орудного відмінка буде відбуватися подвоєння літер в обох іменниках рядка:

А. папороть , мудрість

Б.ясність , паморозь

В.мідь , пригорщ

Г. зелень , медаль

варіанти відповідей

А


Б

В

Г

Запитання 4

Жіночий рід мають усі іменники варіанта

варіанти відповідей

роль,спіраль, СБУ, кольрабі

бандероль, бутель, цеце, УПА

ГЕС, коала, фланель, заполоч

провесінь, ЕОМ, деталь, плащ

Запитання 5

Помилок у відмінюванні іменників НЕМАЄ в рядку

варіанти відповідей

канікулів, Черкасів, радощів

ворот, Карпатів, дров

чоботів, окулярів, опадів

дверей, грошей, хитрощів

Запитання 6

Помилку у відмінюванні іменника допущено в рядку

варіанти відповідей

Р. в. маляти

Д.в. маляті

О.в. малятом

З.в. маля

Запитання 7

Усі іменники в орудному відмінку однини написані правильно в рядку

варіанти відповідей

сіллю, любов'ю, радістю

злісттю, матіррю, совістю

кров'ю, печаллю, ніччу

повістю, тіню, гордістю

Запитання 8

Усі іменники у родовому відмінку записані правильно в рядку

варіанти відповідей

лісу, страху, металу

Києва, лісника, снігопада

Дніпра, Буга, Кривого Рога

дуба, гая, трактору

Запитання 9

Оберіть правильну характеристику виділеного іменника: "Я на гору круту крем'яную буду камінь важкий підіймать..."

варіанти відповідей

Іменник; істота; загальна назва; конкретний; підмет.

Іменник; неістота; загальна назва; конкретний; додаток.

Іменник; неістота; власна назва; абстрактний; додаток.

Іменник; істота; загальна назва; абстрактний; підмет.

Запитання 10

 Правильно утворені та записані такі імена по батькові:

А. Петрович, Петровна.

Б. Андрійович, Андрієвна.

В. Анатолієвич, Анатоліївна.

Г. Олексійович, Олексіївна.

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 11

Іменник пишеться з НЕ разом у реченні

А. (Не)одежа прикрашає людину, а добрі справи (Нар. творч.).

Б. Сам собі чоловік (не) ворог.(Нар. творч.).

В. Комусь забава, а мені (не)слава (Нар. творч.).

Г.( Не)місце красить чоловіка, а чоловік місце (Нар. творч.).

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 12

Не з іменником потрібно писати окремо у рядку

варіанти відповідей

У не/роби завжди не/врожай.

Вчи лінивого не/молотом, а голодом.

Де не/згода, там часто шкода.

Не хапайся поперед не/вода рибу ловити.

Запитання 13

Правильно утворено імена по батькові в рядку

варіанти відповідей

Сергійович, Сергієвна

Андрійович, Андріївна

Анатольович, Анатолівна

Василович, Василівна

Запитання 14

Помилок у відмінюванні іменників НЕМАЄ в рядку

варіанти відповідей

канікулів, Черкасів, радощів

ворот, Карпатів, дров

чоботів, окулярів, опадів

дверей, грошей, хитрощів

Запитання 15

Іменник з не пишеться разом в усіх випадках, ОКРІМ

варіанти відповідей

 (Не)друг був лукавим і нещирим

  (Не)воля ламає птаху крила.

  На (не)правді далеко не заїдеш

  Байдужість творить (не)нависть

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 16

Закінчення –е (-є) у формі кличного відмінка однини мають обидва іменника рядка

варіанти відповідей

юнак, Аркадій

маляр, хлопець

місяць, Марія

перукар, Галя

Запитання 17

Літеру Е треба писати на місці пропуску в обох словах рядка

варіанти відповідей

Пал..чка, усміш..чка

Кіш..чка, варен..чок

Намист..чко, дощ..чка

Діж..чка, хлопч..чок

Запитання 18

Закінчення –у (-ю) у формі кличного відмінка однини мають обидва іменника рядка

варіанти відповідей

Товариш, швець

Сторож, Сергій

Іван, бабуся

Оля, Володимир

Запитання 19

Через дефіс треба писати обидва слова і рядку

варіанти відповідей

Відео/файл, віце/президент

Міні/диктант, овоче/сховище

Стоп/кран, кіловат/година

Унтер/офіцер, перекоти/поле

Запитання 20

Помилку в написанні імен по батькові допущено в рядку

варіанти відповідей

Юр’євич, Сергіївна

Андрійович, Іллівна

Євгенович, Олегівна

Васильович, Хомівна

Запитання 21

Частку НЕ треба писати окремо з наступник словом у реченні

варіанти відповідей

Бульки на воді – чекайте не/году.

Гладь коня вівсом, а не/батогом.

Не/досіл на столі, пересіл на хребті.

Не було б щастя, так не/щастя допомогло.

Запитання 22

Закінчення -а (-я) у формі родового відмінка однини мають усі іменники в рядку

варіанти відповідей

Лондон, кілометр, відсоток

Китай, січень, підручник

Париж, кілограм, будинок

Дністер, майдан, понеділок 

Запитання 23

В орудному відмінку однини правильно вжиті слова

варіанти відповідей

на плечах, на честях

плечу, честі

плечем, честю

плечі, честі

Запитання 24

В родовому відмінку однини правильно вжиті слова:

варіанти відповідей

плащам, матерям

плащу, матері

плащ, матір

плащів, матерів

Запитання 25

Літеру И треба писати на місці пропуску в обох словах рядка

варіанти відповідей

Племінн..чок, стріч..чка

Розумн..чка, вул…чка

Рушн..чок, стеж..чка

Метел..чок, боч..чка

Запитання 26

Через дефіс треба писати кожне складне слово рядка

варіанти відповідей

пройди/світ, генерал/майор,

екс/чемпіон, норд/вест

верни/гора, чар/зілля

вагон/ресторан, північно/східний

Запитання 27

Разом треба писати кожне складне слово рядка

варіанти відповідей

синьо/жовтий, машино/будівний

овоче/сховиже, ново/будова

гори/цвіт, думав/думав

кінець/кінцем, купівля/продаж

Запитання 28

Разом треба писати кожне слово рядка

варіанти відповідей

пів/Польщі, полу/день

пів/острів, напів/шепіт

напів/фабрикат, пів/Азії

пів/України, полу/мисок

Запитання 29

Обидва слова треба писати через дефіс у рядку

варіанти відповідей

видимо/невидимо, національно/демократичний

жовто/гарячий, глухо/німий

вело/мото/спорт, хитро/мудрий

перекоти/поле, білий/білий

Запитання 30

Обидва слова треба писати через дефіс у рядку

варіанти відповідей

брат/і/сестра, Нечуй/Левицький

машино/будівний, старо/київський

гори/цвіт, багат/вечір

купівля/продаж, аеровокзал

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест