Контрольна робота (письмо) 3 клас

Додано: 17 травня 2020
Предмет: Англійська мова, 3 клас
Тест виконано: 8 разів
24 запитання
Запитання 1

Виберіть рядок , в якому правильно утворене речення з поданих слів.


make / in the / I / my / morning / bed

варіанти відповідей


варіанти відповідей

I my bed make in the morning

  I in the morning bed make

Bed I make in morning the

  I make my bed in the morning

Запитання 2

Обери правильну форму дієслова.

I … at school yesterday.

варіанти відповідей


варіанти відповідей

 were

 was

 


  did

  


  do not

Запитання 3

Оберіть правильну відповідь.

Gloria and Sam _____ not pupils!

варіанти відповідей

 

варіанти відповідей

 are

  

   is

  

 

  was

  


  did

Запитання 4

Оберіть правильну відповідь,використовуючи Present Simple .

He _____ computer games every day.

варіанти відповідей

 

варіанти відповідей

play

  


  plays

  


  played

 

did not play

  

Запитання 5

Оберіть правильну форму дієслова.

Tom ____ homework last Sunday.

варіанти відповідей

 

варіанти відповідей


  did not have

 

does

 


  was

  


  do

Запитання 6

Mary usually ______ to bed at 9 in the evening.

варіанти відповідейваріанти відповідей

 went

  


  go

goes

 


  did not

Запитання 7

Оберіть правильну відповідь.

My mother never ______ in the living-room.

варіанти відповідей

 

варіанти відповідей

 cooks

  

 

  cooking

 


  cook

  


  did not cook

Запитання 8

Оберіть правильну відповідь.


Yesterday I _____ my mother about the house.

варіанти відповідей

 

варіанти відповідей

 help

 

 

  was helped

  

 

  helped

  

 

  helps

Запитання 9

... mum and dad go to the concert yesterday?- No, they ...

варіанти відповідей

 


варіанти відповідей

Did, do

 


  Did, did

    

Do, did

  


  Did, didn't

Запитання 10

Sarah ... ... lunch for her family on Mondays.

варіанти відповідей

 

варіанти відповідей

didn't make

  


  don't make

  


  doesn't make

   


   do not makes

Запитання 11

Linda ... ... washing her hair right now.

варіанти відповідей

  

варіанти відповідей

 does not

  


  do not

  


  are not

  


   is not

Запитання 12

... time is it now? It's half past eight.

варіанти відповідей


варіанти відповідей

 What

 

 

  When

 

 

  Who

   

 

   Is

Запитання 13

... do you usually have lunch? At home.

варіанти відповідей

  

варіанти відповідей

When

  


  Where

 


  What

 


   Why

Запитання 14

Write the words in the correct order.

sunny,is,today,It.

варіанти відповідей

 

варіанти відповідей

It is sunny today.

 


  Sunny it is today.

  


  Today it is sunny.

  


  Today sunny is it.

Запитання 15

Оберіть правильну відповідь.


40

варіанти відповідей

 


варіанти відповідей

Four

  


  Fourteen

  


  Forty

  


  The fourth

Запитання 16

29

варіанти відповідей

 

варіанти відповідей

two-nine

  


  twenty-nine

  


  twelve-nine

Запитання 17

Boys ... in the swimming pool last Saturday.

варіанти відповідей

 

варіанти відповідей

was

  


  were

  


  be

 

are

Запитання 18

My parents get up_______6 o’clock every morning.

варіанти відповідей

 

варіанти відповідей

 in

   


   at

 

 

  on

  

 

  under

Запитання 19

He __________at the birthday party yesterday.

варіанти відповідей

 

варіанти відповідей

were

   was

 


  is

 


  be

 

Запитання 20

Mandy ... ... washing her hair right now.

варіанти відповідей

 

варіанти відповідей

does not

  


  are not

  


  do not

  


  is not

Запитання 21

Mike is ___ than David.

варіанти відповідей


варіанти відповідей


  taller

  


  more tall

  


  the tallest

Запитання 22

What are summer months?

варіанти відповідей

 

варіанти відповідей

March, April, May

  


  September, October, November

 


  December, January, February  June, July, August

Запитання 23

Choose the correct answer (Обери правильну відповідь).

What season is it now?

варіанти відповідей

 

варіанти відповідей

It's May.

 


  It's spring.

 


  It's cool.

  


  It's sunny.

Запитання 24

Translate the sentence (Переклади речення).

Сьогодні тепло та сонячно.

варіанти відповідей


варіанти відповідей

It is sunny and windy today.

  


  It is hot and sunny today.

  


  It is warm and sunny today.

 


  It is sunny today.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест