Контрольна робота "Рідна Україна. Світ природи"

Додано: 26 травня 2020
Предмет: Українська література, 5 клас
Тест виконано: 9 разів
24 запитання
Запитання 1

Автором вірша «За сонцем хмаронька пливе» є:


варіанти відповідей

Євген Гуцало

Тарас Шевченко

Павло Тичина

Запитання 2

Уривок «…виросте твій син неабияка людина – буде змагатися з панами та царями. Кажуть же, що народиться такий, що волю в панів одніме…» взято з твору:


варіанти відповідей

«Заповіт» Тараса Шевченка

«Лось» Євгена Гуцала

«У бур'янах» Степана Васильченка

Запитання 3

У рядку «На тому боці примостилося село» використано:

варіанти відповідей

епітет

метафору

порівняння

Запитання 4

У рядку «Струмок серед гаю як стрічечка» використано

варіанти відповідей

порівняння

гіперболу

епітет

Запитання 5

Який художній засіб використовує Т.Шевченко в даному уривку?

За сонцем хмаронька пливе,

Червоні поли розстилає

І сонце спатоньки зове…


варіанти відповідей

персоніфікацію

гіперболу

епітет

Запитання 6

Про любов народу до пісні говорилося у вірші П.Тичини:


варіанти відповідей

„Не бував ти у наших краях”; 

„Блакить мою душу обвіяла".

„Гаї шумлять”;

Запитання 7

Хто врятував лося з крижаної води („Лось” Є.Гуцала)?


варіанти відповідей

працівники заповідника

хлопчики

дядько

Запитання 8

Що роблять дівчата, повертаючись з роботи у вірші «Садок вишневий коло хати» ?  

варіанти відповідей

танцюють

сміються

співають

Запитання 9

У якому вірші Т. Шевченка  героями є соловейко, хрущі?

варіанти відповідей

«Садок вишневий коло хати»     

«Гаї шумлять»  

«Не бував ти у наших краях»

Запитання 10

Знайти рядок з епітетами:

варіанти відповідей

Зіронька встає, соловейко научати не дає

 Маленькі діточки, рожева хмарка

неначе ворог, мов матері діти

Запитання 11

Визначити тематику творів П. Тичини:

варіанти відповідей

про дітей

про тварин

про природу

Запитання 12

Хто привіз Тараса до батьків, коли він заблукав у полі?


варіанти відповідей

сусіди

чумаки

вороги

Запитання 13

У якому творі розповідається про дитинство Т.Шевченка?

варіанти відповідей

«Садок вишневий коло хати»          

« В бур’янах»          

«Гаї шумлять»

Запитання 14

«Лось» Є. Гуцала за жанром 

варіанти відповідей

переказ

повість

оповідання

Запитання 15

Т. Шевченка в дитинстві виховувала сестра на ім’я:           

варіанти відповідей

Марія

Катря

Марина

Запитання 16

Гіпербола - це...

варіанти відповідей

Художній прийом, що полягає в перебільшенні рис людини, предмета чи явища з метою надання зображуваному виняткової

Художній засіб, у якому один предмет пояснюється через порівняння з іншим на основі схожості

Слово чи словосполучення, що розкриває ознаки та властивості одного явища чи предмета 

Запитання 17

Персоніфікація - це....

варіанти відповідей

уподібнення неживих предметів чи явищ природи людським якостям

Художнє означення, що надає слову більшої емоційності, виразності й поетичності.

художнє означення

Запитання 18

Тарас Шевченко народився у селі

варіанти відповідей

Кирилівці

Моринцях

Лисянці

Запитання 19

Тарас Шевченко був кріпаком пана :

варіанти відповідей

Енгельгардта

Дашкевича

Сошенка

Запитання 20

Невеликий прозовий твір про якусь подію з життя одного чи кількох героїв протягом короткого проміжку часу – це:

варіанти відповідей

оповідання

казка

повість

Запитання 21

У дитинстві Тарас Шевченко любив блукати…

варіанти відповідей

в бур’янах

біля річки

в лісі

Запитання 22

Небо, гай, річка – це художні образи поезії…

варіанти відповідей

«Гаї шумлять…»

«Не бував ти у наших краях»

«Блакить мою душу обвіяла…»

Запитання 23

У ліричному творі

варіанти відповідей

Передаються почуття і переживання ліричного героя

Розповідається про події

Зображені герої та їх вчинки

Запитання 24

Художнє означення називають

варіанти відповідей

епітет

метафора

гіпербола

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест