Контрольна робота «Романтизм. Творчість Гейне. Байрона»

Додано: 21 листопада
Предмет: Зарубіжна література, 9 клас
16 запитань
Запитання 1

Літературний напрям, що спирається на культ індивідуалізму, на підкреслену, загострену увагу до людської особистості, — це:

варіанти відповідей

просвітницький реалізм

просвітницький класицизм

романтизм

просвітництво

Запитання 2

Романтизм зародився на межі ...

варіанти відповідей

ХVІ - ХVІІ ст.

ХVІІІ - ХІХ ст.

ХVІІ - ХVІІІ ст.

 ХІХ - ХХ ст.

Запитання 3

Ознаками романтизму є:

варіанти відповідей

християнські мотиви, наявність героїчного епосу

гуманізм, міфологізм, піднесення земної краси

віра у велич Розуму, Природи

мотиви самотності, бунту, нескореності

Запитання 4

У якому з віршів Гейне поетично оброблено легенду про Лорелей?

варіанти відповідей

"На півночі кедр одинокий..."

"Не знаю, що стало зо мною..."

"Коли розлучаються двоє..."

"Чому троянди немов неживі"

Запитання 5

Провідна тема вірша "Коли розлучаються двоє..." Г.Гейне:


варіанти відповідей

думка про смерть

пошук шляху до Бога

печаль розлуки

розчарування в коханні

Запитання 6

У рядках

Незнана красуня на кручі

Сидить в самоті,

Упали на шати блискучі

Коси її золоті,-

наведено портрет героїні вірша Гейне:


варіанти відповідей

"Не знаю, що стало зо мною..."

"Мій дух як ніч"

"Коли розлучаються двоє..."

"Хотів би жити знов у горах..."

Запитання 7

Образи кедра і пальми у вірші Гейне є втіленням 

варіанти відповідей

нерозділеного кохання

неможливості кохання

згубної сили кохання

щасливого кохання

Запитання 8

 Вкажіть портрет Байрона

варіанти відповідей
Запитання 9

Який образ Англії створює Байрон у вірші "Хотів би жити знов у горах..."?

варіанти відповідей

Це "лоно урвищ і горбів", де "хмурі скелі, де стогне грізний океан"

Це край "кочівлі сонця та орла"

Це " край лукавста й німоти", "лакуз вельможних і рабів"

Запитання 10

Вкажіть уривок з твору Байрона «Хотів би жити знов у горах...»

варіанти відповідей

Моя ж душа, мов птах прип’ятий,

Що прагне скель і висоти,

Страждає в Англії пихатій

... Ніколи не плакали ми;

Той сум, оті тяжкі зітхання

Прийшли до нас згодом самі.

Я ще вчуваю арфи глас,

… Як ще надія в серці спить,

 Її розбудить віщий спів.

Запитання 11

Основна думка поезії Байрона “Мій дух, як ніч”- це... 

варіанти відповідей

утвердження сили кохання

утвердження сили мистецтва

утвердження сили природи

утвердження сили людської думки

Запитання 12

Вірш Байрона "Мій дух як ніч" пройнятий настроєм:

варіанти відповідей

світової скорботи, самотності, безнадії

любові до життя, надії на краще майбутнє

 смутку за втраченим коханням

Запитання 13

Байрон зображує головного героя в поемі «Мазепа» як... 


варіанти відповідей

історичну постать

романтичного героя

героя фольклорних творів

реалістичного героя

Запитання 14

Вкажіть портрет Мазепи

варіанти відповідей
Запитання 15

Скільки років було Мазепі, коли він узяв участь у Полтавській битві?

варіанти відповідей

50

60

70

Запитання 16

Назвіть характерні риси байронічного героя (декілька відповідей)

варіанти відповідей

дух бунтарства й непокори

розчарування у принадах світу

незадоволеність навколишнім середовищем

самотність, відчуженість, двоїстість

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест