Самостійна робота " Середнє арифметичне. Вправи на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами".

8 запитань
Запитання 1

За 6 днів фермер зібрав 783 кг суниці .Скільки кілограмів суниці у середньому він збирав щодня?

варіанти відповідей

130 кг

130,05 кг

130,5 кг

135 кг

Запитання 2

Обчисли 24 - 7,52

варіанти відповідей

17,48

16,58

17,58

16,48

Запитання 3

Знайди частку 160 : 0,8

варіанти відповідей

2

20

200

2000

Запитання 4

Знайди середнє арифметичне чисел 14,6; 12,3; 16,6

варіанти відповідей

14,5

14,05

14

15,5

Запитання 5

Розташуй дроби 6,606; 5,95; 6,46; 6,666; 6,06 у порядку зростання.

варіанти відповідей

6,06; 6,46; 5,95; 6, 606; 6,666

6,06; 6,46; 6,606; 6,666; 5,95

6,06; 6, 606; 6,46; 5,95; 6,666

5,95; 6,06; 6,46; 6, 606; 6,666

Запитання 6

Знайди значення виразу 15,1 - (3,19 + 2,17) ⋅ 2,5

варіанти відповідей

1,7

1,07

2,007

2,07

Запитання 7

Встанови відповідність між рівняннями (1-3) та їх розв′язками (А-Г).

1) 7,2 - х = 1,6

2) х:3,6 = 1,5

3) 6,5х - 2,8х = 21,09

А) 5,4

Б) 5,5

В) 5,6

Г) 5,7

варіанти відповідей

1-Б, 2-А, 3-Г

1-В, 2-А, 3-Г

1-Г, 2-А, 3-Б

Запитання 8

Автобус їхав 2 год. зі швидкістю 64,3 км/год, а потім 3 год. зі швидкістю 65,3 км/год. Знайди середню швидкість автобуса на цьому шляху.

варіанти відповідей

64,009

64,09

64,9

65,09

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест