контрольна робота "Табличний процесор"
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Як називається файл, створений в табличному процесорі?

а)

робоча книга

б)

робочий лист

в)

робочий документ

г)

робоча сторінка

2.

Стовпці електронної таблиці позначаються:

а)

римськими цифрами

б)

латиницею

в)

арабськими цифрами

г)

комбінацією букв і цифр

3.

Вкажіть правильні посилання на комірку електронної таблиці

а)

АБ17

б)

FF65500

в)

123Q

г)

RR256

4.

У комірку А3 введено число 5, а в клітинку А4 - число 8. Комірки діапазону А3:А4 виділені і з допомогою маркера заповнення скопійовані до комірки А9. Яке число міститиметься в комірці А8?

а)

23

б)

20

в)

8

г)

13

5.

Введено число 0,05, потім йому призначений процентний числовий формат. Яке число буде виведено в комірці?

а)

5

б)

0,05%

в)

5%

г)

5Е-02

6.

Які дані можуть міститися в комірці?

а)

текст

б)

формула

в)

діаграма

г)

картинка

7.

У комірку А1 введено число 2, а в клітинку В1 - значення 3. Яке значення буде отримано внаслідок обчислення за формулою =(2^B1+A1^2)/2?

а)

4

б)

5

в)

6,5

г)

6

8.

Для обчислення середнього діапазону комірок А112 до А125 електронної таблиці необхідно використовувати формулу:

а)

=AVERAGE(A112:A125)

б)

=AVERAGE(A112;A125)

в)

=AVERAGE(A112+A125)

г)

=AVERAGE(A112,A125)

9.

Оберіть правильний запис формули:

а)

C3+4*D4

б)

C3=C1+2*C2

в)

A5B5+23

г)

=A2*A3-A4

10.

Мішане посилання на комірку В1 у табличному процесорі записується у вигляді:

а)

B1

б)

B$1

в)

$B$1

11.

Вираз 5(A2+C3):3(2B2-3D3) в електронній таблиці матиме вигляд:

а)

5(A2+C3)/3(2B2-3D3)

б)

5*(A2+C3)/3*(2*B2-3*D3)

в)

5*(A2+C3)/(3*(2*B2-3*D3))

г)

5(A2+C3)/(3(2B2-3D3))

12.

До комірки В3 увели формулу =(D2+$F$2)*$G$2. Потім цю формулу поширили вниз. У комірці В6 записана формула:

а)

=(D6+$F$2)*$G$2

б)

=(D5+$F$2)*$G$2

в)

=(В6+$F$6)*$G$2

г)

=(D5+$F$2)*$G$6

Ключ до тесту

1. а (1 балів)
2. б (1 балів)
3. б г (1 балів)
4. а (1 балів)
5. в (1 балів)
6. а б (1 балів)
7. г (1 балів)
8. а (1 балів)
9. г (1 балів)
10. б (1 балів)
11. б (1 балів)
12. г (1 балів)