Контрольна робота. Тести. "Частка. Вигук"

Додано: 24 травня 2020
Предмет: Українська мова, 7 клас
Тест виконано: 16 разів
12 запитань
Запитання 1

До службових частин мови належать

варіанти відповідей

прийменник, сполучник, частка

прислівник, частка, прийменник

частка, прийменник, іменник

вигук, частка, прислівник

Запитання 2

Частка - службова частина мови, яка...

варіанти відповідей

поєднує однорідні члени речення та частини сурядного речення

слову або реченню надає додаткових відтінків значення, служить засобом творення слів

виражає залежність одного слова від іншого

у реченні завжди виступає в ролі додатка

Запитання 3

У якому рядку всі слова частки?

варіанти відповідей

тільки, ура, овва, одна, вже

ніби, так, але, проте, би

мої, всі, вже й, або, якраз

оце, бо, хіба, авжеж

Запитання 4

Обидві частки пишуться через дефіс в рядку

варіанти відповідей

А нехай/готує, тому/то  

Б що/сили, знайшов/таки

В бозна/чому, читай/но

Запитання 5

У якому рядку записані частки, що служать для творення нових слів

варіанти відповідей

аж, це, би, ні

нехай, ось, хіба, де

де, аби, ж, небудь

хай, би, вже, будь

Запитання 6

У якому реченні частка НЕ зі словом пишеться окремо?

варіанти відповідей

Як не/розумно випрошувати те, чого можеш досягти сам.

Приємно перестать із не/другом сваритися.

Мені мама придбала на ринку не/велику диню.

Брехня не/солодка, а правда гірка.

Запитання 7

У якому рядку частки зі словами пишеться разом?

варіанти відповідей

ні/хто, що/дня, чи/мало, ні/вроку

будь/кому, ні/до/кого, знав/би, от/же

хтозна/коли, ні/якого, вивчаємо/таки

прочитав/би, ні/чий, який/сь

Запитання 8

Вигук виражає

варіанти відповідей

зв*язок слів у реченні

граматичне значення слів у реченні

емоції, звуки наслідування, спонукає до дії

лексичне значення повнозначних слів

Запитання 9

Звуконаслідувальні слова - це:

варіанти відповідей

агов, цить, тьху

тпру-у-у-у, киш-киш, киць-киць

дзень, кахи-кахи, шу-шу

будь ласка, ой, хух

Запитання 10

На письмі вигуки виокремлюють

варіанти відповідей

тире

комами або знаком оклику

комами й тире одночасно

тільки інтонацією

Запитання 11

Вигук виділено у варіанті

варіанти відповідей

Ой, у полі гне вітер тополі...

Ви чуєте , скільки вогню в нашій мові!

Як тебе не любити, моя Україно!

Бувай здоров, козаче! Кланяйся від нас своєму дому.

Запитання 12

У якому реченні виділене слово є часткою?

варіанти відповідей

Дзвенять гаї, мов арфи, а день біжить, сміється.

Нехай не знає втоми та рука, що добре зерно в добру землю сіє.

Ох, яка буря знялася на морі.

Стрункі сосни велично впираються вершина ми в небо.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест