Контрольна робота з теми "Займенник"

Додано: 13 травня 2020
Предмет: Українська мова, 6 клас
Тест виконано: 1 раз
22 запитання
Запитання 1

Правильним є твердження

варіанти відповідей

Займенник - це частина мови, яка називає предмети, ознаки, кількість.

У реченні займенник може бути тільки означенням.

Особові займенники вказують на приналежність предмета першій особі.

Неозначені займенники утворюємо від питальних за допомогою часток.

Запитання 2

Визначте речення, у якому є займенники.

варіанти відповідей

З малого джерела велика річка починається.

Цибуля від семи недуг лікує.

Умій їздити, умій і доглядати.

Кожний собі щастя кує.

Запитання 3

Яку роль у мовленні виконують відносні займенники?

варіанти відповідей

Будують питальні речення.

Уживаються для зв'язку частин складного речення.

Підкреслюють шанобливе ставлення до адресата мовлення.

Найчастіше вживаються в листуванні, творах художньої літератури.

Запитання 4

Визначити речення, у якому НЕМАЄ займенників.

варіанти відповідей

У всякім подвір'ї - свої повір'я.

Хвилина годину береже.

Хороший товар сам себе хвалить.

За добру справу всі люди беруться.

Запитання 5

ТРИ займенники вжито в реченні

варіанти відповідей

Добре того навчати, хто хоче все знати.

Тяжко тому жить, хто не хоче робить.

Кожна жаба своє болото хвалить.

У кого бджоли, у того й мед.

Запитання 6

Означальний займенник ужито у реченні

варіанти відповідей

Весна - бажаний гість, її закликають дівчата піснями-веснянками (О. Воропай).

У кожнім слові краси майбутнього шукай (М. Рильський).

Учітеся, брати мої, думайте, читайте...(Т. Шевченко).

Падають тепло і глухо яблука в нашім саду (В. Сосюра).

Запитання 7

У якому рядку всі слова - займенники?

варіанти відповідей

мій, що, ніхто

чий, кожний, перший

стільки, хто-небудь, синій

він, цей, місто

Запитання 8

Особовими є займенники в рядку

варіанти відповідей

ніхто, ніщо, нічий

тебе, її, нами

дехто, дещо, хтось

той, цей, такий

Запитання 9

Зворотним займенником є слово:

варіанти відповідей

чийсь

його

собою

жодний

Запитання 10

Займенник щось за розрядом:

варіанти відповідей

заперечний

означальний

неозначений

особовий

Запитання 11

Форми називного відмінка НЕ мають займенники:

варіанти відповідей

особові

зворотний

питальні

відносні

Запитання 12

Укажи загальне значення займенника:

варіанти відповідей

означає предмет

виражає ознаку

означає дію або стан

вказує на предмет, ознаку, кількість, але не називає їх.

Запитання 13

У якому рядку всі займенники вжито в О. в.?

варіанти відповідей

хтозна-скількома, моїми, всіх

вас, ними, кого

котри, кожним, їх

хтозна-чим, мною, цією

Запитання 14

У якому рядку всі займенники вжиті в Р. в.?

варіанти відповідей

абикого, себе, всім

його, цієї, всіх

моєю, нас, котрому

мене, їх, моїм

Запитання 15

Визнач синтаксичну роль займенника у реченні.

Людей питай, а свій розум май.

варіанти відповідей

підмет

присудок

означення

додаток

Запитання 16

У якому рядку всі займенники - означальні?

варіанти відповідей

жоден, інший, стільки

самий, усякий, весь

скільки, кожний, котрий

який, чий, такий

Запитання 17

У якому рядку всі займенники пишуться окремо?

варіанти відповідей

ні/котрий, аби/хто, будь/на/кому

ні/на/кому, ні/в/кого, казна/на/кому

будь/у/кого, ні/про/кого, ні/який

казна/з/ким, ні/хто, будь/з/ким

Запитання 18

У якому рядку всі займенники пишуться разом?

варіанти відповідей

ні/що, аби/чого, ні/який

чий/сь, ні/в/кого, ні/котрий

хтозна/скільки, аби/що, будь/кого

ні/кого, хто/небудь, де/чого

Запитання 19

У якому рядку всі займенники пишуться через дефіс?

варіанти відповідей

казна/якими, який/небудь, будь/чому

хтозна/який, ні/з/ким, чим/небудь

котрий/небудь, хтозна/чим, аби/яким

будь/що, чий/небудь, казна/з/чим

Запитання 20

Вкажіть присвійні займенники

варіанти відповідей

мій, її, твій

його, наш, який

ваш, себе, свої

їх, свій, кожний

Запитання 21

З'ясуй розряд займенника у реченні Усюди цінність школи дорівнює цінності її вчителя (А. Дістервег).

варіанти відповідей

особовий

присвійний

вказівний

означальний

Запитання 22

До одного розряду належать займенники у рядку:

варіанти відповідей

ти, твій, собою

себе, свій, сам

моєму, його, їхнім

стільки, скільки, ніскільки

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест