Контрольна робота з теми "Займенник"

Додано: 21 травня 2020
Предмет: Українська мова, 6 клас
Тест виконано: 302 рази
21 запитання
Запитання 1

1.Займенниками є всі слова рядка.

варіанти відповідей

Моя, мені, де, ти;

Ти, наш, чия, хтось;

Кілька, дехто, вона, через

Запитання 2

.За значенням, граматичними ознаками займенники поділяються на:

варіанти відповідей

шість розрядів;

дев’ять розрядів;

сім розрядів.

дванадцять розрядів

Запитання 3

Зворотний займенник себе вказує на відношення до діючої особи. Він не має форми:

варіанти відповідей

називного відмінка;

знахідного відмінку ;

місцевого відмінку.

орудного відмінку

Запитання 4

 Визначити рядок, у якому всі займенники відмінюються, як прикметники:

варіанти відповідей

котрий, твій, я, інший;

себе, хтось, вони, ніхто;

цей, мій, самий, той.

Запитання 5

 Займенникам властиві граматичні категорії:

варіанти відповідей

роду та відмінка;

роду, числа (вибірково) і відмінка;

числа й відмінка.

Запитання 6

 Додаванням часток аби-, де-, -сь, будь-, -небудь, казна-, хтозна- до питальних займенників утворюються:

варіанти відповідей

означені займенники;

неозначені займенники;

заперечні займенники.

Запитання 7

Присвійний займенник є в кожному рядку, ОКРІМ

варіанти відповідей

знає своє місце

схвалити мій проект

запросив її в кіно

Запитання 8

З’ясуйте , яким членом речення виступає виділений займенник 

Усяка травичка на своєму корені росте.

варіанти відповідей

Підметом

Додатком

Означенням

Обставиною

Запитання 9

Окремо з ні пишуться такі заперечні займенники:

варіанти відповідей

ні/хто, ні/чим, ні/якому, ні/чийому;

ні/про/що, ні/перед/чим, ні/від/кого, ні/до/якого;

ні/чим, ні/кому, ні/якому, ні/кого.

Запитання 10

Визначити рядок, у якому всі займенники пишуться через дефіс:

варіанти відповідей

ні/хто, казна/який, аби/який, де/що;

аби/хто, будь/чий, котрий/сь, де/хто;

казна/що, будь/який, хтозна/що, невідь/який.

Запитання 11

Неозначені займенники творяться від

варіанти відповідей

 Особових

Присвійних

. Вказівних

Відносних

Запитання 12

Визначити рядок, у якому всі займенники відмінюються, як прикметники твердої групи:

варіанти відповідей

їхній, який, ніякий.

я, воно, що.

всякий, інший, жодний

Запитання 13

Визначити рядок, у якому всі займенники стоять у формі орудного відмінка:

варіанти відповідей

нею, ніким, вона, себе;

казна-чим, хтозна-яким, мною, чим;

 ніхто, чим, ким, я

Запитання 14

.Визначити речення, у якому є займенники:

варіанти відповідей

3 малого джерела велика річка починається

Цибуля від семи недуг лікує

Кожний собі щастя кує

Запитання 15

У якому рядку допущено помилку у формі вживання займенника:

варіанти відповідей

Дякую Вас.

Котра година?

Пробачте мені.

Запитання 16

Правильно записано займенники 

варіанти відповідей

Щонебудь, казна- що,  ні дочого, коли -небудь.

Ніколи, дехто, хтозна-коли, ні за що;

Аби-як, ні від кого, де-небудь, будь-де.  

Запитання 17

Заперечні займенники творяться від питальних:

варіанти відповідей

суфіксальним способом;

префіксальним способом;

суфіксально-префіксальним способом.

Запитання 18

Визначити рядок, у якому всі займенники стоять у формі давального відмінка.

варіанти відповідей

мені, він, якийсь, щось;

вона, тобі, моїй, нічого;

їй, якомусь, ніякому, йому

Запитання 19

 Займенники я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони є:

варіанти відповідей

вказівними;

означальними;

особовими.

Запитання 20

За родами, числами, відмінками відмінюються займенники:

варіанти відповідей

особові;

неозначені і заперечні;

присвійні, вказівні, означальні.

Запитання 21

До одного розряду належать усі займенники в рядку

варіанти відповідей

Ніхто, скільки, ніщо, ніскільки

Мій, наш, вони, ваш

Абияка, який, скільки-небудь, чий

Інший, сам, всякий, весь

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест