28 вересня о 18:00Вебінар: Формування навичок розв'язування задач із хімії засобами дистанційного навчання

І варіант Контрольна робота за ІІ семестр

Додано: 23 квітня
Предмет: Природознавство, 5 клас
Тест виконано: 538 разів
18 запитань
Запитання 1

Яку назву має уявна лінія, яка на однаковій відстані від полюсів оперізує Землю на глобусі?

варіанти відповідей

паралель

північний полюс

південний полюс

екватор

Запитання 2

Повний оберт Землі навколо своєї осі триває:

варіанти відповідей

1 добу

1 місяць

1 рік

1 століття

Запитання 3

Розгляньте малюнок. Що на ньому зображено?

варіанти відповідей

сонячне затемнення

місячне затемнення

рух Місяця вночі

фази Місяця

Запитання 4

Під час проектування доріг, будівель певного району міста доречно використати:

варіанти відповідей
Запитання 5

Щоб довести, що у складі ґрунту є повітря, необхідно:

варіанти відповідей

грудочку ґрунту прожарити на вогні до попелу

кинути грудочку в воду, щоб виділились бульбашки

притиснути грудочку землі між листками паперу

капнути на ґрунт водою для поглинання крапель

Запитання 6

Скільки кисню у складі повітря?

варіанти відповідей

найбільше - майже все повітря

найменше - десята частина

п'ята частина

близько половини

Запитання 7

Виберіть приклад, який демонструє воду у твердому стані:

варіанти відповідей

хмари

крига

туман

роса

Запитання 8

Живий організм побудований з :

варіанти відповідей

комірок

клітин

бактерій

газів

Запитання 9

Організм, зображений на малюнку, живиться:

варіанти відповідей

його підживлює людина

добривами та повітрям

самостійно, використовуючи сонячне світло

готовою водою та гумусом з ґрунту

Запитання 10

Оберіть тварин, що зустрічаються на території України і є отруйними:

варіанти відповідей
Запитання 11

Виберіть спільну ознаку всіх тварин:

варіанти відповідей

необмежений ріст

активний рух

живлення готовими речовинами

розмножуються нестатево

Запитання 12

Кріт як тварина, що живе у ґрунті, має таке пристосування:

варіанти відповідей

панцир для захисту в ґрунті

масивні щелепи для перетирання їжі

коротке хутро, риючі передні кінцівки

тонке видовжене слизьке тіло

Запитання 13

Які групи організмів допомагають виробити людині антибіотик пеніцилін:

варіанти відповідей

бактерії

рослини

тварини

цвілеві гриби

віруси

Запитання 14

Червона книга - це ....

варіанти відповідей

книга про Україну у червоній обкладинці

книга законів про природу від організації Грінпіс для України

основний документ, в якому узагальнено матеріали про сучасний стан рідкісних і таких, що знаходяться під загрозою зникнення, видів тварин і рослин, на підставі якого розробляються наукові і практичні заходи, спрямовані на їх охорону, відтворення і раціональне використання.

Запитання 15

Сукупність живих організмів, які живуть на певній території і взаємодіють з іншими організмами і з середовищем існування - це

варіанти відповідей

харчовий ланцюг

 біосфера

 екосистема

літосфера

Запитання 16

Позначте спільні ознаки водного та ґрунтового середовищ:

варіанти відповідей

вода є у достатній кількості

тепло не коливається

повітря мало : зверху більше, а внизу - менше

світло відсутнє через дуже високу щільність

Запитання 17

Вкажіть отруйні гриби України:

варіанти відповідей
Запитання 18

Природними екосистемами є:

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест