Контрольна робота за темою "Рідна Україна. Світ природи"

Додано: 4 квітня 2020
Предмет: Українська література, 5 клас
Тест виконано: 52 рази
24 запитання
Запитання 1

Твір Степана Васильченка «В бур'янах» належить до жанру

варіанти відповідей

повісті

літературної казки

оповідання

легенди

Запитання 2

«Нам усім — один талан: і дідові, і батькові, і дитині — довічне панське ярмо»,- говорить у творі Степана Васильченка «В бур’янах»

варіанти відповідей

батько

мати

сусід

сусідка

Запитання 3

«Року 1814, з 26 на 27 лютого старого стилю1,темної ночі, перед світом у селі Моринцях на Звенигородщині, у хаті Григорія Шевченка,кріпака пана Енгельгардта» сталася подія, що згадується утворі Степана Васильченка «В бур’янах»

варіанти відповідей

викуп Тараса  

народився Тарас

відбулося повстання кріпаків 

померла мати Тараса

Запитання 4

Твір, у якому відображено думки, на­строї та почуття людини, душевний стан автора, його ставлення до оточення, нази­вається

варіанти відповідей

байкою

оповіданням

ліричним твором

повістю

Запитання 5

Ліричним є твір

варіанти відповідей

«В бур'янах» С.Васильченка 

«Садок вишневий коло хати...» Т.Шевченка 

«Лось» Є.Гуцала 

Таємниця козацької шаблі» З.Мензатюк

Запитання 6

Уславлення гармонії людини з природою, патріотизму, працьовитості людей ─ основна думка  вірша  

варіанти відповідей

«За сонцем хмаронька пливе…»

«Садок вишневий коло хати…»

«Не бував ти у наших краях!»

«Блакить мою душу обвіяла…»

Запитання 7

Душа, струмок, метелик,гай ─ образи твору

варіанти відповідей

«За сонцем хмаронька пливе…»

«Садок вишневий коло хати…»

«Не бував ти у наших краях!»

«Блакить мою душу обвіяла…»

Запитання 8

Опис  селянської родини є у творі

варіанти відповідей

«За сонцем хмаронька пливе…»

«Садок вишневий коло хати…»

«Не бував ти у наших краях!»

«Блакить мою душу обвіяла…»

Запитання 9

Персоніфікацію вжито в рядку

варіанти відповідей

«Співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть...»

«І сонце спатоньки зове у синє море...»

«Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх...»

«І ждеш його, того світу, мов матері діти.»

Запитання 10

Уособленням зла в оповіданні Є.Гуцала «Лось» є образ

варіанти відповідей

дядька Шпичака

меншого брата 

старшого брата 

лося

Запитання 11

Лось до заповідника потрапив (за твором Є.Гуцала «Лось»)

варіанти відповідей

із Канади

із тайги

із зоопарку

із України

Запитання 12

Словами очі все густіше набрякали кров’янистим смутком, аж горіли червоним розпачем охарактеризовано у творі Є.Гуцала «Лось»

варіанти відповідей

дядька Шпичака

лося

старшого брата

молодшого брата

Запитання 13

З якого вірша рядки

«Душа причастилася кротості трав —

Добридень я світу сказав!»

варіанти відповідей

«За сонцем хмаронька пливе…»

«Садок вишневий коло хати…»

«Не бував ти у наших краях!»

«Блакить мою душу обвіяла…»

« Гаї шумлять...»

Запитання 14

З якого вірша рядки

«А туман, неначе ворог,

Закриває море..»

варіанти відповідей

«За сонцем хмаронька пливе…»

«Садок вишневий коло хати…»

«Не бував ти у наших краях!»

«Блакить мою душу обвіяла…»

« Гаї шумлять...»

Запитання 15

З якого вірша рядки

«Я йду, іду —

Зворушений.

Когось все жду —

Співаючи».

варіанти відповідей

«За сонцем хмаронька пливе…»

«Садок вишневий коло хати…»

«Не бував ти у наших краях!»

«Блакить мою душу обвіяла…»

« Гаї шумлять...»

Запитання 16

З якого вірша рядки

«Поклала мати коло хати 

Маленьких діточок своїх; 

Сама заснула коло їх..». 

варіанти відповідей

«За сонцем хмаронька пливе…»

«Садок вишневий коло хати…»

«Не бував ти у наших краях!»

«Блакить мою душу обвіяла…»

« Гаї шумлять...»

Запитання 17

художній прийом, який полягає в перебільшенні рис людини, предмета чи явища з метою надання зображува­ному виняткової виразності  - це 

варіанти відповідей

епітет

персоніфікація

метафора

гіпербола

порівняння

Запитання 18

художній вислів, у якому один предмет чи явище зіставляється з іншим, чимось подібним до нього - це

варіанти відповідей

епітет

персоніфікація

метафора

гіпербола

порівняння

Запитання 19

художнє означення, у перекладі з грецької мови означає прикладка, прикладається до слова, надаючи зображуваному більшої емоційності, виразності й поетич­ності - це

варіанти відповідей

епітет

персоніфікація

метафора

гіпербола

порівняння

Запитання 20

образний вислів, у якому ознаки людини переносяться на неживий предмет чи явище (одним словом, олюд­нення),вона оживлює поезію - це

варіанти відповідей

епітет

персоніфікація

метафора

гіпербола

порівняння

Запитання 21

Визначити художній засіб слів

…В ньому жив дух примерзлого болота

варіанти відповідей

порівняння

метафора

повтори

епітети

пестливо-зменшувальні слова

Запитання 22

Визначити художній засіб слів

примарно-мляве (світло), жалібне (поскрипування)

варіанти відповідей

порівняння

метафора

повтори

епітети

пестливо-зменшувальні слова

Запитання 23

Визначити художній засіб слів

кругленький, як підпалок

варіанти відповідей

порівняння

метафора

повтори

епітети

пестливо-зменшувальні слова

Запитання 24

Визначити художній засіб слів

стежечка, маленький, легенько

варіанти відповідей

порівняння

метафора

повтори

епітети

пестливо-зменшувальні слова

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест