Корисні копалини України
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Назвіть кам`яновугільний басейн України

а)
б)
в)
г)
2.

Назвіть нафтогазоносні райони України

а)

Придніпровський

б)

Східний

в)

Західний

г)

Львівсько-Волинський

3.

В межах Українського щита, Дніпровсько-Донецької западини, смугою вздовж східного схилу Карпат, знаходяться які корисні копалини, їх використовують для отримання смол?

а)

Торф

б)

Сланцевий газ

в)

Горючі сланці

г)

Нафта

4.

Юзівське, Олеське родовища чого?

а)

Торфу

б)

Сланцевого газу

в)

Горючих сланців

г)

Нафти

5.

Назвіть буровугільний басейн України.

а)

Донецький

б)

Дніпровський

в)

Львівсько-Волинський

г)

Причорноморський

6.

Знаходиться ця корисна копалина в заболочених районах на півночі і заході країни; запаси становлять близько 2,5 млрд. т; використовують як паливо для місцевих потреб, сировину для органічних добрив; вибобуток незначний. Про що йде мова?

а)

Вугілля

б)

Сланцевий газ

в)

Торф

г)

Нафта

7.

Назвіть залізорудні басейни України

а)

Придніпровький

б)

Кременчуцький

в)

Білозерський

г)

Криворізький

8.

Назвіть марганцеворудний басейн

а)

Придніпровський

б)

Керченський

в)

Білозерський

г)

Кременчуцький

9.

Про яку руду йде мова. Рудовища пов`язані зі складчастими спорудами Донбасу (Микитівськеродовище) й Карпат (Вишківське); 2 місце в світі за запасами.

а)

уранові

б)

ртутні

в)

титанові

г)

алюмінієві

10.

Мужіївське, Сауляцьке родовище чого?

а)

ртуті

б)

урану

в)

золота

г)

поліметалу

11.

Запаси мінеральних вод на території України розміщено

а)

Карпати

б)

Поділля

в)

Крим

г)

Придніпровська низовина

12.

Калійні солі, кам`яна сіль, сірка, - це сировина для якої промисловості?

а)

металургійної

б)

будівельної

в)

гірничо-хімічної

г)

лікувальної

13.

Новокостянтинівське родовище якої це руди?

а)

ртуті

б)

урану

в)

титану

г)

алюмінію

Ключ до тесту

1. а г (1 балів)
2. б в (1 балів)
3. в (1 балів)
4. б (1 балів)
5. б (1 балів)
6. в (1 балів)
7. б в г (1 балів)
8. а (1 балів)
9. б (1 балів)
10. в (1 балів)
11. а б в г (1 балів)
12. в (1 балів)
13. б (1 балів)