6 травня о 15:00Вебінар: Продуктивна робота наприкінці семестру: онлайн-тести, проєкти та творча діяльність

Король Данило - будівничий Галицько-Волинської держави.

Додано: 6 квітня 2020
Предмет: Історія України, 7 клас
Тест виконано: 67 разів
8 запитань
Запитання 1

Данило Галицький - перший король в історії України.

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 2

Позначте факти із життєпису князя Данила Галицького:

варіанти відповідей

переніс столицю Галицько-Волинської держави у місто Холм;

був братом галицького князя Ярослава Осмомисла;

переміг німецьких рицарів-хрестоносців під Дорогичином;

брав участь у битві русько-половецьких військ з монголами на річці Калка;

керував обороною Києва проти військ хана Батия;

здійснив поїздку до Золотої Орди;

отримав королівський титул;

заснував Галицьку митрополію;

Запитання 3

Вкажіть правильне судження.

Битва під Дорогичином 1238р. поклала край:

1.Зазіханням німецьких лицарів-хрестоносців на галицько-волинські землі;

2. Опору галицьких бояр та зазіханню Угорського королівства на галицько-волинські землі.

варіанти відповідей

Тільки перший варіант правильний;

Тільки другий варіант правильний;

Обидва варіанти правильні.

Обидва варіанти неправильні.

Запитання 4

Вкажіть, коли відбулися описані в історичному джерелі події.

У той же час прислав папа послів достойних, що принесли Данилові вінець, і скіпетр, і корону, які означають королівський сан, кажучи: "Сину! Прийми од нас вінець королівства"... Опізо, посол папський, прийшов , несучи вінець і обіцяючи: "Ти матимеш поміч од папи".

варіанти відповідей

1199р.

1223р.

1253р.

1264р.

Запитання 5

Вкажіть подію, про яку йдеться в уривкові з історичного джерела.

...О, лихіша від лиха честе татарська! Данило Романович, що був князем великим, володів із братом своїм Руською землею, Києвом, і Володимиром, і Галичем, і іншими краями, нині сидить на колінах і холопом себе називає!

варіанти відповідей

Битва на р.Калці 1223р.

Зустріч Данила Романовича з ханом Батиєм 1245р.

Коронація Данила Романовича 1253р.

Оборона Києва від монголів 1240р.

Запитання 6

Унаслідок Ярославської битви 1245р.князь Данило:

варіанти відповідей

позбувся політичної залежності від ханів Золотої Орди;

зламав опір галицького боярства та остаточно утвердився при владі;


зупинив просування тевтонських рицарів-хрестоносців на руські землі;

поширив свою владу на Волинь і відновив єдність держави свого батька.

Запитання 7

Основне завдання зовнішньої політики Данила Галицького в 40-60-ті рр.ХІІІ ст. полягало у :

варіанти відповідей

зміцненні власного авторитету та отриманні королівської корони ;

укладанні союзу з Польщею для відсічі агресії Тевтонського ордену;

створенні коаліції європейських держав для боротьби із Золотою ордою;

розширенні території Галицько-Волинського князівства за рахунок сусідніх держав.

Запитання 8

У боротьбі з якою державою Папа Римський обіцяв допомогу Данилу Галицькому?

варіанти відповідей

Тевтонським орденом

Угорщиною

Золотою Ордою

Польським королівством

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест