Королівство Руське (Галицько - Волинська держава)

Додано: 28 березня
Предмет: Історія України, 7 клас
Тест виконано: 10 разів
31 запитання
Запитання 1

Столиця Галицько-Волинської держави за Романа Мстиславича?

варіанти відповідей

 Львів

Володимир

Галич

 Холм

Запитання 2

Держави, з якими Роман Мстиславич підтримував добросусідські відносини (дві правильні відповіді)

варіанти відповідей

Угорщина

Польща

Болгарія

Візантійська імперія

Запитання 3

Битва русько-половецького війська з монголами на річці Калка відбулася у: 

варіанти відповідей

1206

1222

1223

1237

Запитання 4

Князівства, які спустошили монголи в 1239 році?(дві правильні відповіді):


варіанти відповідей

Галицько-Волинське

Переяславське

Чернігівське

 Київське

Запитання 5

Грамота з дозволом на право управління землями, яку князі отримували від хана:

варіанти відповідей

улус

баскак

башлик

ярлик

Запитання 6

У битві під Дорогочином Данило Галицький завдав поразки:

варіанти відповідей

монгольській орді

галицьким боярам

німецьким хрестоносцям

угорським і польським рицарям

Запитання 7

Розставте в хронологічній послідовності правління князів Галицько-Волинської держави:

А) Василько Романович; Б) Данило Галицький;

В) Юрій Львович; Г) Лев Данилович

варіанти відповідей

БГВА

БАГВ

АВГБ

АБВГ

Запитання 8

У якому році Данило Галицький був коронований представником Папи Римського?

варіанти відповідей

1238

1245

1253

1256

Запитання 9

Який літопис вважають найвидатнішою пам'яткою культури України ХІІІ століття ?

варіанти відповідей

Літопис Руський

Літопис Данила Галицького

Галицько-Волинський літопис

Волинський літопис

Запитання 10

Найбільш поширеними видами образотворчого мистецтва в Галицько-Волинській державі були:варіанти відповідей

фрески

книжкові мініатюри

ікони 

всі варіанти відповідей правильні

Запитання 11

Про якого князя у "Повісті минулих літ" говориться: "Вікопомний самодержавець усієї Русі, який одолів усі поганські народи мудрістю ума, додержуючи заповідей божих":

варіанти відповідей

Данило Романович

Роман Мстиславич

Василько

Володислав Кормильчич

Запитання 12

Що було спільного в правлінні князів Галицько-Волинської держави Романа Мстиславича та Данила Романовича?

варіанти відповідей

А приборкання боярської опозиції


Б розбудова Галицької митрополії


В боротьба з Тевтонським орденомГ створення антимонгольської коаліції

Запитання 13

Терміни «ярлик» і « баскак » потрібно використовувати, характеризуючи наслідки походів на Русь

варіанти відповідей

А варягів.


Б хозарів.


В монголів.


Г печенігів.

Запитання 14

Зображену картосхему потрібно використовувати, характеризуючи боротьбу руських князів із

варіанти відповідей

А хозарами


Б монголами


В печенігами


Г половцями

Запитання 15

Об’єднання князем Романом Мстиславичем Галицького та Волинського князівств відбулося в

варіанти відповідей

А 1187 р.


Б 1199 р.


В 1223 р.


Г 1240 р.

Запитання 16

Головне завдання зовнішньої політики князя Данила Галицького в другій половині 40—60-х рр. XIII ст. полягало в

варіанти відповідей

А розширенні території держави за рахунок володінь Угорщини.


Б здобутті великокнязівського столу в Литві для свого сина Лева.


В укладенні союзу з Польщею для відсічі агресії Тевтонського ордену.


Г створенні коаліції європейських держав для боротьби із Золотою Ордою.

Запитання 17

Характеристику якої доби наведено в уривку з історичного джерела: «Перестали князі невірних воювати, стали один одному казати: се моє, а се моє теж, брате! Стали вони діла дрібні вважати за великі, на себе самих підіймати чвари, — а невірні з усіх сторін находили, землю Руську долали...»?

варіанти відповідей

А розселення племінних союзів східних слов'ян.


Б утворення Київської Русі.


В політичної роздробленості Київської Русі.


Г золотоординського панування на південно-західних землях Русі.

Запитання 18

Ім’я якого галицько-волинського князя пропущено в схемі?

варіанти відповідей

А Володимирко


Б Ярослав


В Данило


Г Юрій

Запитання 19

У боротьбі з якою державою Папа Римський Інокентій IV обіцяв надати допомогу князеві Данилу Галицькому?

варіанти відповідей

А Тевтонським орденом


Б Золотою Ордою


В Великим князівством Литовським


Г Польським королівством

Запитання 20

Унаслідок Ярославської битви (1245 р.) князь Данило Романович

варіанти відповідей

А позбувся політичної залежності від ханів Золотої Орди.


Б зламав опір галицького боярства та остаточно утвердився при владі.


В зупинив просування тевтонських рицарів-хрестоносців на руські землі.


Г поширив свою владу на Волинь і відновив єдність держави свого батька.

Запитання 21

На яку верству суспільства переважно спирався Данило Галицький у боротьбі проти боярського свавілля?

варіанти відповідей

А іноземних колоністів


Б міщан


В селян


Г удільних князів

Запитання 22

Вкажіть зображення Данила Романовича Галицького?

варіанти відповідей
Запитання 23

Вкажіть фотосвітлину, на якій зображена Пантелеймонівська церква ХІІ ст. в Галичі

варіанти відповідей
Запитання 24

Пам'ятник якому видатному діячу Галицько-Волинської держави встановлено в Галичі?

варіанти відповідей

Роману Мстиславичу

Данилу Галицькому

Юрію І Львовичу

Юрію ІІ Болеславу

Запитання 25

Яке місто було столицею Галицько-Волинської держави за Данила Романовича?

варіанти відповідей

Холм

Володимир

Львів

Галич

Запитання 26

Вкажіть факти, пов’язані з діяльністю князя Данила Галицького (3 правильні відповіді).

варіанти відповідей

Написання «Повчання дітям»

Боротьба проти Польщі та Литви

Участь у битві на р. Калка

Намагався утворити антимонгольську коаліцію

Перемога у Ярославській битві


Боротьба проти половців

Запитання 27

Про яку подію йдеться в уривку?

"Поставив Батий стінобитні гармати у міста біля Лядських воріт... Знаряддя били безперестанку день і ніч і пробили стіни... Городяни ж побудували нову стіну біля церкви Богородиці Десятинної... І взято було місто... Дмитра ж татари взяли у полон пораненим і не вбили заради його хоробрості"

варіанти відповідей

битва на річці Калка

захоплення Переяслава

захоплення Києва

зруйнування Володимира-Волинського

Запитання 28

Вкажіть зображення Дорогобужської Богородиці - шедевра галицько-волинського іконопису кінця ХІІ ст.

варіанти відповідей
Запитання 29

Укажіть назву держави, васалом якої визнав себе Данило Романович у 1245 р., щоб зберегти правління у Галицько-Волинському князівстві?

варіанти відповідей

Золота Орда

Польське королівство

Угорське королівство

Священна Римська імперія

Запитання 30

Під яким буквами на картосхемі зображено територію Галицько-Волинської держави у ХІІІ ст. ?

варіанти відповідей

А, Д

Д, Г

В, Б

А, Г

Запитання 31

Вкажіть сусідні середньовічні держави, які розділили між собою землі Королівства руського після смерті Юрія ІІ Болеслава

варіанти відповідей

Угорщина та Молдова

Польща та Угорщина

Польща та Литва

Литва та Угорщина

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест