Ковалентний зв"язок. Полярний і неполярний ковалентний зв"язок
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Хімічний зв"язок за допомогою спільних електронних пар називається:

а)

йонний

б)

металічний

в)

радикальний

г)

ковалентний

2.

Вкажіть типи ковалентного зв"язку:

а)

полярний

б)

радикальний

в)

ароматичний

г)

неполярний

3.

До сполук, утворених ковалентним полярним зв"язком, належать:

а)

NH3

б)

K2S

в)

N2

г)

CO2

4.

До сполук, утворених ковалентним неполярним зв"язком, належать:

а)

BaO

б)

Br2

в)

H2S

г)

O2

5.

Скільки спільних електронних пар утворюють молекулу водню?

а)

одна

б)

дві

в)

три

г)

чотири

6.

Скільки спільних електронних пар утворюють молекулу азоту?

а)

одна

б)

дві

в)

три

г)

чотири

7.

Скільки спільних електронних пар утворюють молекулу кисню?

а)

одна

б)

дві

в)

три

г)

чотири

8.

Скільки електронів "віддає" Карбон для утворення молекули СО2?

а)

6

б)

8

в)

4

г)

2

9.

Найбільш електронегативним елементом у даному переліку є:

а)

С

б)

Сl

в)

S

г)

N

10.

Валентність Фосфору у РН3:

а)

I

б)

V

в)

III

г)

IV

11.

Валентність Хлору у СІ2О7:

а)

II

б)

VI

в)

VII

г)

IV

12.

Валентність Нітрогену у NO:

а)

I

б)

II

в)

IV

г)

VI

Ключ до тесту

1. г (1 балів)
2. а г (1 балів)
3. а г (1 балів)
4. б г (1 балів)
5. а (1 балів)
6. в (1 балів)
7. б (1 балів)
8. в (1 балів)
9. б (1 балів)
10. в (1 балів)
11. в (1 балів)
12. б (1 балів)