Козацька Україна кінець 50-х років 17 - на початку 18 століття.

Додано: 4 квітня
Предмет: Історія України, 8 клас
Тест виконано: 1 раз
21 запитання
Запитання 1

Що було характерним для процесу колонізації Слобідської України в другій половині XVII ст.?

варіанти відповідей

початок заселення території Дикого Поля українськими селянами-втікачами з Правобережної України та запорозькими козаками

активізація переселенського руху, основою якого були селяни та міщани Лівобережної України, які рятувалися від утисків польської шляхти

нова хвиля переселенців із Правобережної та Лівобережної України пов’язана зі складними суспільно-політичними обставинами доби Руїни

обмеження переселенського руху з Правобережної України владою Московського царства у зв’язку з ускладненням відносин із Річчю Посполитою

Запитання 2

На карті суцільною жирною лінією позначено розподіл українських земель між?..

варіанти відповідей

Річчю Посполитою та Османською імперією.

Османською імперією та Великим князівством Литовським.

Великим князівством Литовським і Московським царством.

Московським царством і Річчю Посполитою.

Запитання 3

Яку назву отримали події, описані в уривку з історичного джерела:

«На Україні настала тепер лиха година. Було таке безладдя, що кожний робив, що хотів. Із заходу шарпали Україну польські війська, з півночі й від сходу — московські... а з півдня набігали турки й татари. До того ж Україна розділилася на дві частини... На Лівобережній вибрали одного гетьмана, на Правобережній — іншого...»?

варіанти відповідей

«Хмельниччина»

«Руїна»

«Великий згін»

«Коліївщина»

Запитання 4

Який історико-географічнии регіон формується впродовж XVI—ХVII ст. в результаті колонізації українцями прикордонних земель Речі Посполитої, Московського царства та Кримського ханства?

варіанти відповідей

Правобережна Україна

Південна Україна

Слобідська Україна

Лівобережна Україна

Запитання 5

Перемога українсько-татарських військ над московськими військами в битві під Конотопом відбулася?

варіанти відповідей

1648р.

1649р.

1658р.

1659р.

Запитання 6

Вкажіть портрет гетьмана якого називали "сонцем Руїни"

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 7

У якому році відбулася Полтавська битва між московськими і шведськими військами?

варіанти відповідей

1700 р.

1708 р.

1709 р.

1711 р.

Запитання 8

Який був зміст угоди, укладеної між гетьманом І. Мазепою та шведським королем Карлом ХІІ?

варіанти відповідей

Україна мала стати незалежною державою. На її території проголошувалося князівство з довічною спадковою владою князя - гетьмана.

Швеція й Україна утворювали нову державу зі спільним королем, сеймом, сенатом, спільною зовнішньою політикою

Гетьман без дозволу короля не міг змінювати структуру посад у Генеральній канцелярії і призначати нових полковників

Заборонялися міждержавні відносини козацької України, українське військо зобов′язалося брати участь у воєнних експедиціях Швеції

Запитання 9

Які дії московського царя Петра І стали реакцією на перехід гетьмана І. Мазепи

на бік шведського короля Карла ХІІ? (три відповіді)

варіанти відповідей

створення «Правління гетьманського уряду»

придушення повстання С. Палія на Правобережжі

ув’язнення наказного гетьмана П. Полуботка

знищення гетьманської резиденції Батурина

обрання гетьманом І. Скоропадського

зруйнування Чортомлицької Січі

ліквідація полкового устрою Гетьманщини

Запитання 10

Про яке місто йдеться в уривку з історичного джерела?

«Цар прагнув помститися Мазепі і наказав Меншикову негайно зруйнувати його столицю. Меншиков напав на неї та здобув її…»

варіанти відповідей

Батурин

Глухів

Київ

Чигирин

Запитання 11

У якому історичному документі закріплено такі положення: «...Отож ми, генеральна старшина, кошовий отаман і все Військо Запорозьке домовилися і постановили з ясновельможним гетьманом... щоб із тими всіма генеральними особами мають радитися гетьман і його наступники про ...всілякі справи, нічого без їхнього дозволу й поради не починати... У гетьманській резиденції тричі на рік має збиратися генеральна Рада: на Різдво, Великдень і Покрову. Між Радами Україною правитиме гетьман з генеральною старшиною»?

варіанти відповідей

«Березневі статті» Б.Хмельницького

«Решетилівські статті» І. Скоропадського

«Рішительні пункти» Д. Апостола

«Конституція» П. Орлика

Запитання 12

Відповідно до «Пактів і Конституції прав і вольностей Війська Запорозького» П. Орлика

варіанти відповідей

уся повнота влади зосереджувалася в руках довічно обраного гетьмана.

найвища виконавча влада належала гетьманові та генеральній старшині.

скасовувалося постійне скликання Генеральної та Старшинської ради.

упроваджувався принцип спадковості гетьманської посади.

Запитання 13

У якому році укладено документ, витяг із якого подано нижче?

«...Ми, генеральна старшина, кошовий отаман і все Військо Запорозьке... постановили з ...гетьманом таке право... в Запорозькому Війську: щоб у Вітчизні нашій першими радниками була генеральна старшина, ...за ними городові полковники... І з тими генеральними особами мають радитися гетьман та його наступники про цілісність Вітчизни, її загальне добро... нічого без їхнього дозволу... не зачинаючи приватною владою... і до завершення не доводячи...»

варіанти відповідей

1651 р.

1681 р

1686 р

1710 р.

Запитання 14

Північна війна відбулася 1700-1721 рр.

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 15

Яку Січ було зруйновано у травні 1709р.?

варіанти відповідей

Олешківська

Кам'янська

Чортомлицька

Базавлуцька

Запитання 16

Полип Орлик був обраний гетьманом в еміграції у

варіанти відповідей

1708 р.

1710 р.

1700 р.

1721 р.

Запитання 17

Займанщина - це...

варіанти відповідей

займання грошей під відсотки

відпрацювання займаних грошей

займання незаселених територій

Запитання 18

Кількість полків на які поділялася слобідська Україна

варіанти відповідей

5

4

3

Запитання 19

Що означає термін "колонізація"

варіанти відповідей

заселення і господарське освоєння вільних земель

створення колоній

захоплення незаселених територій

Запитання 20

Козацькі слободи на території Слобідської України

варіанти відповідей

Ізюмська слобода

Білгородська слобода

Харківська слобода

Охтирська слобода

Запитання 21

Слобідська Україна знаходиться

варіанти відповідей

на північному сході України

на півдні України

центральна Україна

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест