«Козацька Україна наприкінці 50-х років XVII ст. – на початку XVIII ст.» І в.

Додано: 6 квітня
Предмет: Історія України, 8 клас
Тест виконано: 102 рази
15 запитань
Запитання 1

За часів гетьманування І. Мазепи соціально-економічному розвиткові Лівобережної Гетьманщини був властивий процес


варіанти відповідей

узаконення панщини.

ліквідації магдебурзького права.

обезземелення козацької старшини та шляхти.

скорочення землеволодінь російського дворянства.

Запитання 2

Якими цифрами на карті позначено території, на які розповсюджувалася влада І. Мазепи в 1704 — 1708 рр.?

варіанти відповідей

1, 2

1, 3

2, 3

1, 2, 3

Запитання 3

Діяльність якого гетьмана уславлено на зображеній гравюрі?

варіанти відповідей

П. Орлика

П. Дорошенка

Д. Апостола

І. Мазепи

Запитання 4

Коли за наказом царя Петра I була зруйнована Запорозька Січ?

варіанти відповідей

1708 р.

1709 р.

1710 р.

1711 р.

Запитання 5

Які статті Конституції Орлика вказували на її демократичність ?

варіанти відповідей

спадкування титулу гетьмана

поділ влади на законодавчу, судову та виконавчу

гетьман є гарантом є гарантом єдиної православної віри

гетьман не міг отримувати кошти від старшини

Запитання 6

Коли було прийнято «Пакти і Конституції прав і вольностей Війська Запорізького»

варіанти відповідей

квітень 1709 р.

квітень 1710 р.

квітень 1711 р.

квітень 1722 р.

Запитання 7

Гетьмана Пилипа Орлика зображено на світлині

варіанти відповідей
Запитання 8

"Пакти й Конституція прав і вольностей Війська Запорозького" - угода, укладена між гетьманом П. Орликом та :

варіанти відповідей

шведським королем і козацькою старшиною

козацькою старшиною та запорозькими козаками

запорозькими козаками та турецьким султаном

турецьким султаном і шведським королем

Запитання 9

Які дії московського царя Петра І стали реакцією на перехід гетьмана І. Мазепи на бік шведського короля Карла ХІІ?

варіанти відповідей

створення «Правління гетьманського уряду»

придушення повстання С. Палія на Правобережжі

ув’язнення наказного гетьмана П. Полуботка

знищення гетьманської резиденції Батурина

ліквідація полкового устрою Гетьманщини

зруйнування Чортомлицької Січі

обрання гетьманом І. Скоропадського

Запитання 10

Яку назву отримав архітектурний стиль, розповсюджений за часів Мазепи?

варіанти відповідей

«Готика Мазепи»

«Мазепинський класицизм»

«Мазепинський Ренесанс»

«Мазепинське бароко»

Запитання 11

Автор зображеної на фото ікони «Вознесіння Христове»

варіанти відповідей

Леонтій Тарасевич

Феофан Прокопович

Іван Руткович

Йов Кондзелевич

Запитання 12

Виберіть 3 відповіді, що стосуються Слобідської України

варіанти відповідей

Тут не існувало посади гетьмана

було 5 полків, які підпорядковувалися бєлгородському воєводі

люди звільнялися від сплати податків, існувало право займанщини

існувала посада гетьмана

було 10 полків

Запитання 13

Портрет якого гетьмана перед вами?

варіанти відповідей

Ю.Хмельницький

Д. Многорішний

П.Дорошенко

І.Виговський

Запитання 14

Установіть послідовність подій.

А Чигиринські походи турецько-татарського війська

Б Ухвалення Гадяцького договору

В Проголошення П. Дорошенка гетьманом усієї козацької України

Г Ухвалення Бахчисарайського мирного договору

варіанти відповідей

АБГВ

БВАГ

ВАБГ

ГВАБ

Запитання 15

Установіть відповідність між подіями XVII ст. та їхніми наслідками.

1 Ухвалення Гадяцького договору

2 Чигиринські походи турецько-татарських військ

3 Укладення Андрусівського договору

4 Підписання Віленського перемир’я

А «Великий згін» населення Правобережжя, здійснений гетьманом І. Самойловичем

Б Було розпочато війни Гетьманщини з Московським царством

В Територію Гетьманщини було поділено між Річчю Посполитою і Московським царством

Г Пошук Б. Хмельницьким нових союзників у боротьбі з Річчю Посполитою

Д Перехід Лівобережної Гетьманщини під протекторат Османської імперії

варіанти відповідей

1-А 2-В 3-Г 4-Б

1-Б 2-А 3-В 4-Г

1-В 2-А 3-Б 4-Г

1-Г 2-Д 3-А 4-В

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест