КРЕСЛЕННЯ
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Як називається лінійка для креслення, з'єднана з поперечною планкою?

а)

транспортир

б)

косинець

в)

рейсшина

г)

лекало

д)

лінійка

2.

Як позначають розмір формату 210 х 297

а)

А4

б)

А3

в)

А2

г)

А1

3.

Якою лінією виконують рамку і графи основного напису на форматі креслення?

а)

Суцільною тонкою

б)

суцільною товстою

в)

штрихпунктирною

г)

штриховою

4.

У яких одиницях наносять розміри на кресленні?

а)

дециметрах

б)

сантиметрах

в)

метрах

г)

міліметрах

5.

Що має бути більшим за розміром у позначенні R25 ?

а)

знак R

б)

цифра 25

в)

вони мають бути однакові за висотою

г)

якщо радіус більше 50, то R має бути більшою за цифру

6.

Що означає позначення S 4 при нанесенні розмірів?

а)

довжина елемента 4 мм

б)

площа елемента 4 мм

в)

ширина деталі 4 мм

г)

товщина деталі 4 мм

7.

Якщо розмірна лінія вертикальна, де пишуть розмірне число?

а)

із правого боку лінії

б)

із лівого боку лінії

в)

або з лівого боку лінії, або з правого

г)

біля стрілки розмірної лінії

8.

Чому дорінює розхил циркуля при поділі кола на три рівні частини?

а)

радіусу кола

б)

діаметру кола

в)

1/2 радіуса кола

г)

3/4 радіуса кола

9.

Що означає відношення лінійних розмірів зображеня предмета до дійсних?

а)

масштаб

б)

наочність

в)

розмір предмета

г)

довжина предмета

10.

До якого масштабу належить позначення М 1:2 ?

а)

масштаб збільшення

б)

масштаб зменшення

в)

кутовий масштаб

г)

масштаб в натуральну величину

11.

Який документ визначає правила виконання й оформлення конструкторських документів у всіх галузях промисловості?

а)

Креслення для всіх видів машинобудування

б)

Державні стандарти ЕСКД

в)

Графічні зображеня у всіх галузях промисловості

г)

Графічна мова для конструкторської документації

12.

Яку лінію використовують як лінію обриву коли зображення на кресленні подано не повністю?

а)

хвилясту

б)

суцільну тонку

в)

штрихпунктирну з двома точками

г)

штрихову

13.

Яким розміром шрифту виконують основний напис на навчальному кресленні?

а)

2,5

б)

3,5

в)

5

г)

7

14.

Якого немає розміру шрифту в кресленні?

а)

3,5

б)

5

в)

15

г)

20

Ключ до тесту

1. в (5 балів)
2. а (5 балів)
3. б (5 балів)
4. г (5 балів)
5. в (5 балів)
6. г (5 балів)
7. б (5 балів)
8. а (5 балів)
9. а (5 балів)
10. б (5 балів)
11. б (5 балів)
12. а (5 балів)
13. в (5 балів)
14. в (5 балів)