Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Креслення у системі прямокутних проекцій

Додано: 9 квітня 2019
Предмет: Технології, 8 клас
Тест виконано: 1106 разів
10 запитань
Запитання 1

Площина, на якій утворюється проекція - це....

варіанти відповідей

фігурна площина

центральна площина

площина проекцій

площина креслення

Запитання 2

За якої умови проекціювання називають центральним?

варіанти відповідей

якщо проекціючі промені виходять з однієї точки

якщо проекціючі промені сходяться в одній точці

якщо проекціючі промені паралельні один одному

якщо проекціючі промені перпендикулярні один одному і перетинаються в одній точці

Запитання 3

У якому варіанті відповіді правильно вказані позначення площин проекцій?

варіанти відповідей

V- фронтальна, H - горизонтальна, W -профільна

V- горизонтальна,W - фронтальна, H - профільна

H - горизонтальна, V- профільна, ,W - фронтальна

V- горизонтальна, W -профільна, H - фронтальна

Запитання 4

Що на кресленні називають виглядом?

варіанти відповідей

зображення двох сторін предмета

зображення повернутої до спостерігача видимої частини поверхні предмета

зображення повернутих до спостерігача трьох сторін предмета

зображення невидимих контурів предмета

Запитання 5

Зображення окремого, обмеженого місця поверхні предмета - це...

варіанти відповідей

вигляд спереду

вигляд зверху

місцевий вигляд

вигляд збоку

Запитання 6

Чи можна на кресленні використовувати лише один вигляд спереду?

варіанти відповідей

так

ні

можна лише для плоских деталей

можна для деталей прямокутної форми

Запитання 7

яка кількість виглядів повинна бути на кресленні?

варіанти відповідей

якнайменша, але достатня для виявлення форми й розміру предмета

обо'вязково три вигляди

один вигляд , але головний

два вигляди

Запитання 8

Який вигляд називають головним?

варіанти відповідей

зліва

справа

спереду

зверху

Запитання 9

Зображення утворене на фронтальній площині проекцій, називають ...

варіанти відповідей

вигляд спереду

вигляд зліва

вигляд зверху

вигляд справа

Запитання 10

Зображення, утворене на горизонтальній площині проекцій , називають ...

варіанти відповідей

вигляд спереду

вигляд зліва

вигляд зверху

вигляд справа

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест