Кров
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Кров – це різновид тканини

а)

епітеліальної

б)

сполучної (внутрішнього середовища)

в)

нервової

г)

м'язової

2.

Еритроцити позначені на малюнку під номером

а)

1

б)

2

в)

3

г)

4

3.

Визначте складові крові за їхньою характеристикою: безбарвні, мають ядро, утворюються в червоному кістковому мозку, руйнуються в селезінці та місцях запалення.

а)

еритроцити

б)

антитіла

в)

тромбоцити

г)

лейкоцити

4.

Які особливості будови еритроцитів крові людини забезпечують ефективність дихальної функції?

а)

наявність ядра та відсутність гемоглобіну

б)

відносно велика площа поверхні та наявність гемоглобіну

в)

відносно великі розміри та відсутність гемоглобіну

г)

плоска форма та відносно великі розміри

5.

Білки крові, які діють проти одного збудника хвороб і виробляються В-лімфоцитами називають

а)

антигени

б)

антитіла

в)

аглютиногени

г)

аглютиніни

6.

На рисунку зображена модель білка гемоглобіна. Знайдіть його повну характеристику

а)

складний залізовмісний білок еритроцитів, який забезпечує транспорт кисню

б)

до складу білка входить тривалентний ферум, що надає крові червоного забарвлення

в)

при перенесенні кисню білок утворює з ним утворює стійку сполуку

г)

вміст гемоглобіну в крові у чоловіків дещо нижчий, ніж у жінок

7.

Який розчин називається фізіологічним?

а)

такий, у якому концентрація речовин дорівнює концентрації речовин в плазмі крові

б)

такий, у якому концентрація речовин більша за концентрацію речовин в плазмі крові

в)

такий, у якому концентрація речовин менша за концентрацію речовин в плазмі крові

г)

розчин з різною концентрацією солей

8.

На схемі зображено етапи зсідання крові. Знайдіть правильну послідовність позначень, вказаних цифрами речовин

а)

1 – фібриноген, 2 – протромбін, 3 – фібрин

б)

1 – фібрин, 2 – фібриноген, 3 – протромбін

в)

1 – протромбін, 2 – фібрин, 3 – фібриноген

г)

1 – протромбін, 2 – фібриноген, 3 – фібрин 

9.

Який імунітет виникає в організмі після введення лікувальної сироватки проти правця?

а)

вроджений

б)

активний

в)

пасивний

г)

клітинний

10.

Вперше метод вакцинації застосував

а)

Л.Пастер

б)

Е.Дженнер

в)

К.Ландштейнер

г)

І.Мечніков

11.

Прочитайте текст: «Лікар виявив у пацієнта анемію. До таких наслідків могла призвести нестача (1). Лікар порадив уживати в їжу (2), які містять цей хімічний елемент». Замість цифр у тексті потрібно вписати слова, наведені в рядку. Укажіть правильний варіант.

а)

1 - Флуору, 2 - молоко, морепродукти, шпинат

б)

1 - Йоду, 2 - бурі водорості

в)

1 - Феруму, 2 - яблука, петрушку, яйця, печінку

г)

1 - Калію, 2 - картоплю, абрикоси, cливи

12.

Для другої групи крові характерні

а)

аглютиноген В і аглютинін β

б)

аглютиноген В і аглютинін α

в)

аглютиноген А і аглютинін β

г)

аглютиноген А і аглютинін α

Ключ до тесту

1. б (1 балів)
2. в (1 балів)
3. г (1 балів)
4. б (1 балів)
5. б (1 балів)
6. а (1 балів)
7. а (1 балів)
8. г (1 балів)
9. в (1 балів)
10. а (1 балів)
11. в (1 балів)
12. г (1 балів)