Кровоносна система

Додано: 27 листопада 2020
Предмет: Біологія, 8 клас
Тест виконано: 26 разів
52 запитання
Запитання 1

Мале коло кровообігу починається в...

варіанти відповідей

лівому шлуночку

правому шлуночку

лівому передсерді

правому передсерді

Запитання 2

З правого шлуночку по артеріям кров потрапляє в ...

варіанти відповідей

головний мозок

праве передсердя

ліве передсердя

легені

Запитання 3

В легенях кров віддає 1)... і насичується 2) .... По легеневих венах вона потрапляє до 3) ... передсердя.

варіанти відповідей

1- вуглекислий газ, 2 - кисень, 3 - правого

1 - кисень, 2 - вуглекислий газ, 3 - лівого

1- вуглекислий газ, 2 - кисень, 3 - лівого

1- кисень, 2- вуглекислий газ, 3- правого

Запитання 4

Велике коло кровообігу починається з 1) ...., який виштовхує кров до найбільшої артеріальної судини тіла 2).....

варіанти відповідей

1) правого передсердя, 2) порожнистої вени.

1) лівого передсердя, 2) аорти

1) правого передсердя, 2) артеріоли

1) лівого шлуночка, 2) аорти

Запитання 5

У венозному кінці капіляра із тканинної рідини у кров надходять 1) ...., та 2) .....

варіанти відповідей

1) продукти розпаду, 2) вуглекислий газ

1) продукти синтезу, 2) кисень

1) продукти синтезу, 2) вуглекислий газ

1) отруйні речовини, 2) кисень

Запитання 6

Судини, стінки яких багаті на еластичні волокна та несуть кров від серця, називають....

варіанти відповідей

капіляри

вени та капіляри

артерії та капіляри

артерії та артеріоли

Запитання 7

Судини, які у складі мають півмісяцеві клапани і переносять кров від органів, називають ....

варіанти відповідей

капіляри та артерії

вени та артерії

вени

вени та аорта

Запитання 8

Ритмічне коливання стінок артерій, що зумовлені роботою серця - це .....

варіанти відповідей

артеріальний тиск

артеріальний пульс

венозний тиск

капілярний тиск

Запитання 9

По легеневим артеріям у малому колі кровообігу тече....

варіанти відповідей

артеріальна кров

венозна кров

змішана кров

Запитання 10

У великому колі кровообігу по артеріям тече...

варіанти відповідей

артеріальна і венозна кров

тільки артеріальна кров

тільки венозна кров

Запитання 11

Кровоносна система людини:

варіанти відповідей

замкнена;

не замкнена;

пряма;

Запитання 12

Судини, у яких кров’яний тиск найвищий:

варіанти відповідей

вени;

артерії;

аорта;

капіляри.


Запитання 13

Укажіть твердження, що правильно характеризує будову кровоносної системи:


варіанти відповідей

артерії і вени мають стінки однакової товщини;


будова вен не відрізняється від будови артерій;


тиск крові у венах і артеріях однаковий;


вени мають клапани.


Запитання 14

Визначте складові крові за їхньою характеристикою: безбарвні, мають ядро, утворюються в червоному кістковому мозку та лімфатичних вузлах; руйнуються в селезінці та місцях запалення.

варіанти відповідей

еритроцити

тромбоцити

лейкоцити

антитіла

Запитання 15

Лейкоцити крові здійснюють:

варіанти відповідей

перетворення гемоглобіну на оксигемоглобін

перетворення фібриногену на фібрин


 утворення гормонів


утворення антитіл

Запитання 16

Які особливості будови еритроцитів крові людини забезпечують ефективність дихальної функції?

варіанти відповідей

 наявність ядра та відсутність гемоглобіну

 

плоска форма та відносно великі розміри

відносно великі розміри та відсутність гемоглобіну


відносно велика площа поверхні та наявність гемоглобіну

Запитання 17

Схарактеризуйте еритроцити крові людини за наведеними ознаками: (декілька відповідей)

варіанти відповідей

тривалість життя 120 діб

містять гемоглобін

забезпечують захист від мікроорганізмів

можуть утворювати псевдоподії

забезпечують транспортування кисню і вуглекислого газу

Запитання 18

Схарактеризуйте лейкоцити людини за наведеними ознаками:

(декілька відповідей)

варіанти відповідей

 місце утворення жовтий кістковий мозок, лімфатичні вузли

є ядро, здатні до амебоїдного руху

забезпечують захист від мікроорганізмів


 місце утворення червоний кістковий мозок, лімфатичні вузли

 немає ядра, містять гемоглобін

 забезпечують реакції зсідання крові   

Запитання 19

Як називається сполука гемоглобіну з киснем?

варіанти відповідей

 карбоксигемоглобін

 карбгемоглобін

 оксигемоглобін


метагемоглобін

Запитання 20

Визначте назву явища збільшення кількості лейкоцитів:

варіанти відповідей

 лейкопенія

лейкоцитоз

 анемія

 гемофілія

Запитання 21

До якого типу тканин належить кров:

варіанти відповідей

Сполучні

нервова

мязева

епітліальна

Запитання 22

Функція крові, опис якої наведено: "Відносна постійність хімічного складу, температури, клітинного складу"

варіанти відповідей

захисна

 терморегуляторна

гомеостатична

транспортна

Запитання 23

Назвіть білок ,що бере участь у зсіданні крові і утворює нерозчинну сітку над ушкодженою ділянкою судини у яку потрапляють елементи крові, і перешкоджають витіканню крові. Тим самим закупорюють отвір.

варіанти відповідей

протромбін

фібрин

кератин

фібриноген

Запитання 24

Безядерні , безбарвні, неправильної форми пластинки крові називають

варіанти відповідей

еритроцити

тромбоцити

лейкоцити

плазма

Запитання 25

До формених елементів крові належать

варіанти відповідей

 еритроцити, лейкоцити, тромбоцити

глюкоза, амінокислоти, гліцерол

тканинна і міжклітинна рідини

мінеральні солі, вода

Запитання 26

Орган , де утворюються еритроцити:

варіанти відповідей

селезінка

 печінка

 плазма

 червоний кістковий мозок

Запитання 27

Прозора водяна рідина, що бере початок у міжклітинних проміжках і тече по судинах незамкненої системи, - це:

варіанти відповідей

гемолімфа

лімфа

кров

тканинна рідина 

Запитання 28

 В еритроцитах крові є

      

варіанти відповідей

макрофаги

 гемоглобін

еозинофіли

тромбоцити 

Запитання 29

Середній шар стінки серця має назву:

варіанти відповідей

перикард;

ендокард;

міокард;

епікард

Запитання 30

серцева сумка має назву:

варіанти відповідей

перикард;

мііокард;

ендокард;

епікард

Запитання 31

Двостулковий, або мітральний, клапан міститься між: 

варіанти відповідей

лівим передсердя і лівим шлуночком;

правим предсердям і правим шлуночком;

лівим передсердя і правим шлуночком;

лівим шлуночком і аортою

Запитання 32

Скільки триває серцевий цикл:

варіанти відповідей

0,8 с;

0,1 с;

0,3 с;

0,4 с

Запитання 33

Мале коло кровообігу розпочинається

варіанти відповідей

правим шлуночком ;

правим передсердям;

лівим шлуночком;


лівим передсердям


Запитання 34

Шлях крові від лівого шлуночка через артерії, капіляри, вени всіх органів тіла до правого передсердя, називається:

варіанти відповідей

малим колом кровообігу;

великим колом кровообігу; 

обидві відповіді вірні


Запитання 35

Якi процеси вiдбуваються з кров'ю в капiлярах малого кола:


варіанти відповідей

віддає вуглекислий газ, насичується киснем;

віддає кисень, насичується вуглекислим газом;

віддає кисень i поживнi речовини, насичується вугл. газом


Запитання 36

До серця великим колом кровообігу тече кров:

варіанти відповідей

венозна

артеріальна

капілярна


Запитання 37

Назвіть захворювання, яке характеризується некрозом частини м'язових клітин:


варіанти відповідей

інфаркт міокарда;

інсульт;

аритмія;

тромбофлебіт. 


Запитання 38

Назвіть захворювання людини, яке характеризується підвищенням артеріального тиску:


варіанти відповідей

дистонія;

гіпертонічна хвороба;

інфаркт міокарда;

атеросклероз.


Запитання 39

Укажіть, кількість яких складових крові збільшується у відповідь на проникнення мікроорганізмів у організм людини:


варіанти відповідей

тромбоцитів;

лейкоцитів;

нейронів;

еритроцитів.


Запитання 40

Які білки крові характерні для ІІІ групи крові:

варіанти відповідей

AB

αβ

Запитання 41

Визначте послідовність процесів зсідання крові:

А перетворення фібриногену на фібрин;

Б утворення твердого тромбу;

В ушкодження кровоносної судини та тромбоцитів;

Г руйнування тромбоцитів.


варіанти відповідей

В,Г,А,Б

Г,А,Б,В

Б,В,А,Г

А,Б,В,Г

Запитання 42

Процес поглинання та перетравлювання сторонніх частин в клітині

варіанти відповідей

піноцитоз

лейкоцитоз

фагоцитоз

тромбоцитоз

Запитання 43

Що забезпечує сталість внутрішнього середовища організму?

варіанти відповідей

кров

лімфа

тканинна рідина

вода

Запитання 44

Укажіть місце формування (1) та руйнування (2) еритроцитів крові людини.

варіанти відповідей

1- червоний кістковий мозок, 2 – селезінка

1- червоний кістковий мозок, 2 - нирки

 1- жовтий кістковий мозок, 2 - селезінка

1- жовтий кістковий мозок, 2 - червоний кістковий мозок

Запитання 45

Вкажіть, яка кількість еритроцитів міститься в нормі в 1 мм ³ крові:

варіанти відповідей

150 - 400 тис.

4,1 - 5, 9 млн.

4,4-11 тис

6 - 10 млн.

Запитання 46

Які йони беруть участь в реакції зсідання крові?

варіанти відповідей

К+

Ca 2+

Fe2+

Mg2+

Запитання 47

Яка середня тривалість життя лейкоцитів?

варіанти відповідей

8 діб - декілька років

120 діб

40 років

36 діб

Запитання 48

Вкажіть захворювання, до якого призводить зменшення гемоглобіну в крові:

варіанти відповідей

анемія

гемофілія

лейкопенія

лейкоз

Запитання 49

Позначте формені елементи крові, які беруть участь у її зсіданні:

варіанти відповідей

тромбоцити

лейкоцити

моноцити

еритроцити

Запитання 50

Як називається захворювання, при якому не відбувається зсідання крові?

варіанти відповідей

анемія

гемофілія

лейкопенія

еритропогенез

Запитання 51

Нерозчинний білок плазми крові — це:

варіанти відповідей

фібрин

фібриноген

протромбін

тромбін

Запитання 52

Головний орган кровообігу

варіанти відповідей

серце

судини

кров

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест